prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1976 r. obroniła pracę doktorską pt. „Zagadnienia społeczno-ekonomiczne i prawne absencji w pracy” (promotor: prof. dr hab. Jan Jończyk) uzyskując stopień doktora nauk prawnych nadany przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UWr. W 1991 r. na podstawie rozprawy pt. „ Finansowanie ubezpieczenia społecznego pracowników” (Prawo CXCIX, wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1990) uzyskała stopień dr hab. w zakresie prawa pracy (prawa ubezpieczenia społecznego) nadany przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UWr.

W 1994 r. została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2013 r. otrzymała tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

Prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic jest autorką 3 monografii, współautorką 4 monografii i 2 leksykonów, redaktorem naukowym 8 opracowań monograficznych, leksykonów oraz wielokrotnie wznawianej (i aktualizowanej) Encyklopedii Prawa (wyd. C.H.Beck). Ponadto, na jej dorobek naukowy składa się ponad 80 artykułów z zakresu zabezpieczenia społecznego, prawa pracy, prawa socjalnego, polityki gospodarczej oraz opinii i ekspertyz naukowych sporządzonych dla Kancelarii Prezydenta RP, Biura Studiów i Analiz Kancelarii Senatu, Biura Studiów i Analiz Kancelarii Sejmu, Rady Legislacyjnej, Rzecznika Ubezpieczonych, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Klubu Parlamentarnego.