Program Edukacyjny Nowoczesne Zarządzanie Biznesem w naszej Uczelni

W ramach Dni Otwartych Programu Edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
w środę 23 listopada 2016 roku, na terenie naszej Uczelni przeprowadzono kolejne z cyklu spotkań informacyjnych stoisko informacyjne, którego tematyka nawiązywała do zagadnień związanych z długoterminowym oszczędzaniem, funduszami emerytalnymi, funduszami inwestycyjnymi. Oprócz informacji uzyskanych od osób prowadzących stoisko, każdy otrzymał broszurki tematyczne, upominki, a także słodki poczęstunek. Jednocześnie ten sam PE NZB od przeszło roku organizuje dla naszych studentów w ramach programu nauczania cykl wykładów tematycznych. Tym razem 30 listopada 2016 roku, na zaproszenie Pani Dziekan Małgorzaty Dymyt, przybył do nas Pan Tomasz Bilski, który jest przedstawicielem reprezentującym Fundację Giełdy Papierów Wartościowych oraz wieloletnim maklerem i inwestorem na rynkach kapitałowych. W ramach swojego wykładu pt. „Nie stój – inwestuj” przybliżył on słuchaczom zagadnienia związane z Giełdą Papierów Wartościowych i rynkiem kapitałowym.  Wykładu wysłuchali studenci I roku studiów stacjonarnych w ramach przedmiotu – podstawy makroekonomii.

Wydarzenia te mogliśmy zrealizować dzięki podjętej przez WSP im. H. Chodkowskiej współpracy z Programem Edukacyjnym NZB, której koordynatorem regionalnym NZB jest Pani Agnieszka Krawczyk, a ze strony naszej Uczelni pracownik Biblioteki Barbara Zwolak.

Wszystkim osobom, które skorzystały zarówno z zasobów informacyjnych stoiska jak
i wykładu serdecznie dziękujemy i równie serdecznie zapraszamy na kolejne.