Program praktyk studenckich w administracji rządowej

Szanowni Państwo,

od połowy maja działa już Program praktyk studenckich. Ważne jest, by także studenci z Państwa uczelni mieli szansę z niego skorzystać. O inauguracji Programu informowała minister Lena Kolarska-Bobińskiej w liście z 8 maja 2015 r.

Program praktyk studenckich w administracji rządowej jest szansą dla studentów na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego w interesujących i zróżnicowanych uwarunkowaniach administracji publicznej. Ponad 1 500 urzędów administracji rządowej oraz jednostek przez nie nadzorowanych zobowiązało się do przygotowania ponad 16 600 miejsc praktyk. Aktualna oferta dostępna jest pod adresem: http://oferty.praca.gov.pl/.

Na tej podstawie pracownicy uczelni odpowiedzialni za organizację praktyk mogą:
1. wybierać ofertę, a następnie wytypować studenta/grupę studentów, dla których oferta praktyki jest najwłaściwsza.
2. nawiązać bezpośrednią współpracę z określoną jednostką administracji.
Aby ułatwić uczelniom zadanie, w urzędach zostały wypracowane szczegółowe zasady współpracy uczelni z jednostkami administracji, a także wzory dokumentów pozwalające na efektywne zrealizowanie praktyki.

Dodatkowe informacje o Programie znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/praktyki-studenckie-w-a/3062,Praktyki-studenckie-w-administracji-rzadowej.html), a także na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.nauka.gov.pl/praktyki-w-administracji).

Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie w Państwa Uczelni informacji o Programie oraz serdecznie zachęcamy do wzięcia w nim udziału.

Z wyrazami szacunku,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Informacje o realizacji programu

List w sprawie programu praktyk w administracji rzadowej – Pan Rektor

List w sprawie programu praktyk w administracji rzadowej – Pani Rektor