V Konkurs Krasomówczy WSP

V Konkurs Krasomówczy WSP

Dnia 22 marca 2018r. o godz. 10.00 na naszej Uczelni odbył się V Konkurs Krasomówczy. Przewodniczącym jury był Pan Prokurator Tomasz Salwa, a członkami komisji Pani Rektor Wyższej Szkoły Prawa – prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic, Adwokat dr Anna Supranowicz, Adwokat dr Magdalena Kornak, Sędzia dr Marcin Drabik oraz Sędzia Tomasz Krawczyk.

Konkurs prowadzili: Kacper Nadolski – Przewodniczący Samorządu Studenckiego w Wyższej Szkole Prawa oraz Kamila Nowak, która w Samorządzie Studenckim pełni funkcję Członka Rady Wydziału.

Po długiej naradzie komisji, werdykt jury był następujący:

  1. miejsce zajęła Agnieszka Łukaszun
  2. miejsce zajęła Anna Cupiał
  3. miejsce zajął Bartosz Czyszczoń

Wyróżniona przez publiczność została Aleksandra Orzechowska

Główną nagrodą w konkursie były książki, które zostały ufundowane przez Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury oraz Fundację im. Ireny Babińskiej.

Gratulujemy nagrodzonym uczestnikom oraz dziękujemy wszystkim studentom za udział i doping.
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.

krasomowczy

III Konkurs Krasomówczy

W imieniu Studenckiego Koła Nauk Penalnych “Liberum” serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w III Konkursie Krasomówczym organizowanym w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu.
Udział w Konkursie to możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności zdobytych podczas zajęć na kierunku Prawo w praktyce – podczas symulacji rozprawy sądowej.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z plakatem promującym wydarzenie i do udziału!

konk.kras.2015-1

II Konkurs Krasomówczy im. Heleny Chodkowskiej – relacja

II Konkurs Krasomówczy im. Heleny Chodkowskiej odbył się 15 listopada 2014 roku w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu. Przewodniczącym Jury była Pani Rektor Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – dr Monika Filipowska – Tuthill, a członkami prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek oraz mec. dr Berenika Kaczmarek-Templin.

Konkurs prowadzili Arleta Stefaniak – laureatka Konkursu Krasomówczego w Warszawie oraz Piotr Bębenek – laureat zeszłorocznej I edycji Konkursu Krasomówczego im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu, którzy prezentowali pary konkursowe i odczytywali treść ich kazusów.

W parze pierwszej zaprezentowali się studenci z III roku prawa w kazusie karnym: Paula Sznajder w roli oskarżyciela oraz Kacper Grabowski w roli obrońcy. Drugą parę tworzyły w kolejnym kazusie karnym studenci prawa: Monika Pawlik z V roku prawa w roli oskarżyciela oraz Igor Sikorski z III roku prawa w roli obrońcy. Kolejną parą, prezentującą kazus cywilny były studentki: Alicja Szpich z III roku prawa, w roli pełnomocnika powoda oraz Dominika Mytych, studentka III roku psychologii sądowej dla prawników w roli pełnomocnika pozwanego. Czwartą, ostatnią parą, w kazusie z prawa karnego byli również studenci III roku prawa: Marta Pabirowska, która prezentowała stanowisko oskarżyciela oraz Paweł Jagielski na stanowisku obrońcy.

Po długiej naradzie komisji sędziowskiej, profesor Tomasz Kaczmarek, w swoim wystąpieniu, podkreślił wysoki poziom wszystkich przemówień konkursowych natomiast mec. Berenika Kaczmarek-Templin udzieliła fachowych porad i uwag uczestnikom. Werdykt Jury był następujący:

I miejsce – Marta Pabirowska (III rok prawa)
II miejsce – Monika Pawlik (V rok prawa)
III miejsce – Paweł Jagielski (III rok prawa)
Wyróżnienie – Dominika Mytych (III rok psychologii sądowej dla prawników) i Igor Sikorski (III rok)

Główną nagrodą w konkursie były książki, które zostały ufundowane przez Panią Rektor Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu. Oprócz nagród rzeczowych wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty, zaświadczające czynne uczestniczenie w konkursie krasomówczym.

Poniżej zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z niniejszego wydarzenia.

 

 

 

 

 

 

 

konkurs krasomowczy

II Konkurs krasomówczy im. Heleny Chodkowskiej

Wszystkich Studentów naszej Uczelni bardzo zachęcamy do wzięcia udziału w II Konkursie krasomówczym im. Heleny Chodkowskiej, który odbędzie się dnia 15 listopada br. o godz. 10.00 w Sali Sądowej mieszczącej się na parterze Wyższej Szkoły Prawa.

Poprzedni konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem nie tylko ze strony osób w nim uczestniczących, ale również jeśli chodzi o widzów. Mamy nadzieję, że w tym roku będzie podobnie.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa zamieszczonymi na plakacie znajdującym się poniżej.

konkurs krasomowczy 2014_1

KONKURS KRASOMÓWCZY im. Heleny Chodkowskiej

I Konkurs Krasomówczy im. Heleny Chodkowskiej odbył się 16 listopada 2013 roku Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu. Salę Sądową niniejszej uczelni po same brzegi wypełnili studenci prawa, psychologii sądowej dla prawników  i administracji z różnych lat, którzy przybyli na konkurs w charakterze słuchaczy. Do konkursu zgłosiło się 14 osób, w tym 2 osoby reprezentowały Uczelnię Heleny Chodkowskiej z Warszawy.

Przewodniczącym Jury była Dziekan Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu – dr Monika Filipowska, a członkami prof. dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko, dr Joanna Filaber oraz specjalni goście – mec Bartosz Szymański i apl. adw. Anna Drozd.

Konkurs został rozpoczęty wygłoszeniem przez zaproszonych gości wzorcowej mowy, kończącej postępowanie przed Sądem I instancji, dla studentów. W roli obrońcy wystąpił znakomity mówca i karnista – adwokat Bartosz Szymański a w roli oskarżyciela utalentowana aplikantka adwokacka i doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego na Uniwersytecie Wrocławskim – Anna Drozd.

W ramach przygotowań do Konkursu Krasomówczego studenci uczestniczyli 12 listopada 2013 r. w rozprawie sądowej z zakresu prawa karnego odwoławczego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, gdzie mogli posłuchać przemówień adwokatów i prokuratora w sprawie związanej  z handlem narkotykami. W roli obrońcy wystąpiła apl. adw. Anna Drozd, która udostępniła studentom do zapoznania się akta niniejszej sprawy oraz apelację.

Konkurs zorganizowali Arleta Stefaniak – laureatka Konkursu Krasomówczego
w Warszawie oraz Bartosz Secewicz – przewodniczący Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu, którzy prezentowali pary konkursowe i odczytywali treść ich kazusów.

W parze pierwszej zaprezentowały się studentki w kazusie karnym: Irmina Osman, studentka II roku psychologii sądowej dla prawników w roli oskarżyciela oraz Alicja Niedbała z II roku prawa, w roli obrońcy.

Drugą parę tworzyły w kolejnym kazusie karnym studentki z II roku prawa: Angelika Kret w roli oskarżyciela oraz Karolina Skrzipczyk w roli obrońcy.

Kolejną parą, prezentującą kazus cywilny był Adam Walas z V roku prawa, reprezentujący Uczelnię Heleny Chodkowskiej z Warszawy w roli pełnomocnika powoda oraz Adrianna Wyrębkiewicz, studentka II roku psychologii sądowej dla prawników w roli pełnomocnika pozwanego.

Czwartą parą, w kazusie z prawa karnego byli również studenci II roku: Paweł Jagielski, studiujący prawo, który prezentował stanowisko oskarżyciela oraz Agnieszka Bargiel w stanowisku obrońcy, studiująca psychologię sądową dla prawników.

Kolejną parą w kazusie cywilnym, wystąpili studenci: Piotr Firmanty, student II roku prawa jako pełnomocnik powoda oraz Monika Kolwas, studentka IV roku prawa, reprezentująca uczelnię w Warszawie, jako pełnomocnik pozwanego.

W parze szóstej wystąpili Anna Mierzwa, studentka II roku psychologii sądowej dla prawników, pełniąca rolę oskarżyciela oraz Piotr Grzechnik, student IV roku prawa, sprawujący rolę obrońcy w kazusie z prawa karnego.

No i parę siódmą stanowiło dwóch studentów prawa z V roku, którzy wygłaszali mowę
z zakresu prawa karnego: Piotr Bębenek w roli oskarżyciela oraz Przemysław Sikorski w roli obrońcy.

Po burzliwej i długiej naradzie, adwokat Bartosz Szymański, w swoim wystąpieniu, podkreślili wysoki poziom wszystkich przemówień konkursowych oraz udzielił fachowych porad
i uwag uczestnikom. Werdykt Jury był następujący:

I miejsce – Angelika Kret (III rok prawa) i Piotr Bębenek (V rok prawa)

II miejsce – Monika Kolwas (IV rok prawa)

Wyróżnienie – Anna Mierzwa (II rok psychologii sądowej dla prawników) i Paweł  Jagielski (II rok prawa)

Główną nagrodą w konkursie były książki, które zostały ufundowane przez Panią Dziekan Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu. Oprócz nagród rzeczowych wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty, zaświadczające czynne uczestniczenie w konkursie krasomówczym.

I Konkurs Krasomówczy we Wrocławiu już za nami!

I Konkurs Krasomówczy we Wrocławiu już za nami!

W dniu 16 listopada 2013 r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu odbył się I Konkurs Krasomówczy. Salę Sądową po brzegi wypełnili studenci prawa, psychologii sądowej dla prawników i administracji z różnych lat, którzy przybyli na Konkurs w charakterze słuchaczy. Do Konkursu zgłosiło się 14 osób, w tym dwoje reprezentantów Uczelni Heleny Chodkowskiej z Warszawy.

W skład Jury weszli: Pani Dziekan Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu – Dr Monika Filipowska-Tuthill w roli przewodniczącej składu sędziowskiego, Pani Prof. dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko, Pani Dr Joanna Filaber oraz Goście specjalni – Mec. Bartosz Szymański i Apl. adw. Anna Drozd.

Konkurs rozpoczął się od wygłoszenia przez zaproszonych gości wzorcowej mowy, kończącej postępowanie przed Sądem I instancji, dla studentów. W roli obrońcy wystąpił znakomity mówca i karnista – Adwokat Bartosz Szymański, a w roli oskarżyciela utalentowana Aplikantka adwokacka i doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego na Uniwersytecie Wrocławskim – Anna Drozd.

Następnie zaprezentowali się uczestnicy Konkursu:

W kazusach z prawa karnego mogliśmy oglądać:

  • Irmina Osman (II roku psychologii sądowej dla prawników) w roli oskarżyciela oraz Alicja Niedbała (II roku prawa) w roli obrońcy;
  • Angelika Kret (II roku prawa) w charakterze oskarżyciela oraz Karolina Skrzipczyk (II roku prawa) jako obrońca;
  • Paweł Jagielski (II roku prawa) na stanowisku oskarżyciela oraz Agnieszka Bargiel (II roku psychologii sądowej dla prawników) na stanowisku obrońcy;
  • Anna Mierzwa (II roku psychologii sądowej dla prawników) pełniąca rolę oskarżyciela oraz Piotr Grzechnik (IV rok prawa) w roli obrońcy;
  • Piotr Bębenek (V rok prawa) jako oskarżyciel oraz Przemysław Sikorski (V rok prawa) jako obrońca.

W kazusach cywilnych natomiast wystąpili:

  • Adam Walas (V roku prawa, reprezentujący Uczelnię Heleny Chodkowskiej z Warszawy) w roli pełnomocnika powoda oraz Adrianna Wyrębkiewicz (II roku psychologii sądowej dla prawników) w roli pełnomocnika pozwanego;
  • Piotr Firmanty (II roku prawa) jako pełnomocnik powoda oraz Monika Kolwas (IV rok prawa, reprezentująca Uczelnię w Warszawie) jako pełnomocnik pozwanego.

Po burzliwej i długiej naradzie, adwokat Bartosz Szymański, w swoim wystąpieniu, podkreślili wysoki poziom wszystkich przemówień konkursowych oraz udzielił fachowych porad i uwag uczestnikom. Werdykt Jury był następujący:

I miejsce – Angelika Kret (III rok prawa) i Piotr Bębenek (V rok prawa)
II miejsce – Monika Kolwas (IV rok prawa)
Wyróżnienie – Anna Mierzwa (II rok psychologii sądowej dla prawników) i Paweł Jagielski (II rok prawa)

Główną nagrodą w konkursie były książki, które zostały ufundowane przez Panią Dziekan Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu. Oprócz nagród rzeczowych wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty, zaświadczające czynne uczestniczenie w konkursie krasomówczym.

Organizatorami Konkursu byli: Pani Arleta Stefaniak – laureatka Konkursu Krasomówczego

w Warszawie oraz Pan Bartosz Secewicz – Przewodniczący Samorządu Studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu.

Poniżej zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z niniejszego wydarzenia.