Czasowe przejście na system zdalnego kształcenia

Drodzy Studenci,

w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego w zakresie skutków epidemii władze Uczelni podjęły decyzję o czasowym przejściu na zdalną formę kształcenia na wszystkich kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w okresie od 29 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r.

Sesja egzaminacyjna oraz zajęcia w w/w okresie będą odbywały się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams i platformy Moodle.

Treść zarządzenia zostanie zamieszczona w Intranecie.