Czasowe przejście na system zdalnego kształcenia

Drodzy Studenci,

informuję, że po dokładnej analizie aktualnej sytuacji epidemicznej oraz utrzymującego się trendu wzrostowego zakażań COVID-19, jak również po zapoznaniu się za stanowiskiem naszej społeczności akademickiej – studentów i nauczycieli – jako władze Uczelni podjęliśmy decyzję o czasowym przejściu na zdalną formę kształcenia na wszystkich kierunkach i formach studiów (od 04.12.2021 r. do 09.01.2022 r.). 

Uważamy, że takie rozwiązanie jest konieczne w aktualnej sytuacji rosnącego niebezpieczeństwa niekontrolowanego rozprzestrzeniania się wirusa wśród studentów i pracowników Wyższej Szkoły Prawa. Wierzymy, że nasze wspólne zaangażowanie, obudowane posiadanym doświadczeniem oraz odpowiednią infrastrukturą technologiczną przekute zostaną w najbliższych tygodniach na dostępne dla wszystkich, bezpieczne i efektywne kształcenie online.

Dołożymy z naszej strony wszelkich starań, aby zajęcia w trybie online przebiegały na jak najwyższym poziomie!

Jednocześnie wskazujemy, że informacja o powrocie do nauczania w siedzibie Uczelni lub też o przedłużeniu okresu zdalnego nauczania, zostanie Państwu przekazana do dnia 7 stycznia 2022 r.

Z poważaniem

Anna Krajewska-Smardz

Rektor Wyższej Szkoły Prawa