Radca prawny dr Marcin Rudnicki

Absolwent kierunków administracja i prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Doktor nauk prawnych. Wyróżnioną rozprawę doktorską, zatytułowaną „Ochrona jednostki w świetle zasad administracyjnego postępowania egzekucyjnego” przygotował w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego WPAiE UWr. Autor licznych publikacji oraz wystąpień z zakresu procedury administracyjnej i prawa cywilnego.
Karierę zawodową zaczynał w jednej z największych kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku. Następnie pracował jako asystent sędziego w wydziałach cywilnych sądów rejonowych oraz przez niespełna pięć lat w Wydziale Cywilnym Rodzinnym Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Aktualnie wykonuje zawód radcy prawnego.
Specjalizuje się w sprawach cywilnych, rodzinnych i administracyjnych oraz w obsłudze prawnej przedsiębiorców.