W dniu 28 maja 2019 r. w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Standardy ochrony praw człowieka w Polsce – aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju”. Była ona organizowana i współfinansowana ze środków samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu edukacji publicznej w tym szkolnictwa wyższego w 2019 r.

W sposób szczególny zaproszenie na Konferencję było adresowane do młodych naukowców, doktorantów oraz studentów, którzy prowadzą badania z zakresu ochrony praw człowieka zarówno w polskim systemie prawa, porządkach międzynarodowych, jak i w perspektywie komparatystycznej.

Celem przedsięwzięcia była próba zdefiniowania kierunków rozwoju ochrony praw człowieka, a także określenia relacji zachodzącej pomiędzy obowiązkiem ich zagwarantowania a wybranymi instytucjami prawa materialnego i procesowego w prawie polskim.

 

W trakcie wydarzenia wystąpiło prawie 20 prelegentów z największych środków naukowych w Polsce, w tym również Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich, mec. Katarzyna Sobańska-Laskowska.

Tematyka konferencji umożliwiła szeroką analizę obecnie funkcjonujących standardów ochrony praw człowieka w Polce. W sposób szczególny skupiono się na zagadnieniach dot. praw osobistych, ekonomicznych i socjalnych. Wskazywano także na nowe wyzwania przed którymi stają ustawodawcy państw, jak np. prawo antydyskryminacyjne, problem ekshumacji zwłok, czy dostępu do czystego powietrza. Referatom towarzyszyły zarówno ożywiona dyskusja, jak i zainteresowanie studentów Wyższej Szkoły Prawa, którzy mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu krajowego systemu ochrony praw człowieka.