Rok akademicki 2014/2015 rozpoczęty!

1 października 2014 r. odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego, która rozpoczęła działalność Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu. Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem Szanownych Gości przez Jego Magnificencję Rektora Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej dr. Sławomira Wiatra. Po czym nastąpiło symboliczne przekazanie władzy nad Uczelnią Pani Rektor – dr Monice Filipowskiej-Tuthill.

Inaugurację Roku Akademickiego 2014/2015 swoją obecnością uświetnili Goście m.in.:
Pan Artur Chodkowski – syn Patronki Uczelni, Pan Paweł Kaleta – Dyrektor Wydziału Finansów i Infrastruktury Oświatowej Departamentu Edukacji Urzędu Miasta we Wrocławiu, Pan Karol Przywara – Pełnomocnik Marszałka Województwa Dolnośląskiego ds. współpracy ze środowiskami akademickimi i młodzieżowymi, Pan Piotr Borkowski – Prezydent Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Pani Regina Szutenberg – Prezydent Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Pan Prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk – Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Dr hab. Wojciech Szczerba – Rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, Pani Prof. dr Iwona Przychocka – Prorektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Pan Dr Tomasz Białas – Prorektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Pan Andrzej Grabiński – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, Pani Dr Justyna Żylińska – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Pan Marek Kucharski – Kanclerz Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej.

Następnie prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk wygłosił przemówienie inauguracyjne. Swoje wystąpienie Profesor poświęcił miejscu, jakie zajmuje prawo we współczesnym świecie i znaczeniu zawodu prawnika.
Po przemówieniu nastąpiła uroczysta immatrykulacja wyznaczonych studentów I roku.
Następnie głos zabrała Przedstawicielka Samorządu Studentów Kinga Karol, która powitała nowych Kolegów i Koleżanki w gronie Studentów naszej Uczelni, życzyła im samych sukcesów naukowych i gorąco zachęcała do pracy na rzecz społeczności studenckiej.
Uroczystość zakończyła się wygłoszeniem przez Panią Rektor słów – Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit.

Wszystkim Gościom bardzo dziękujemy za udział w tym ważnym dla nas wydarzeniu i zapraszamy na przyszłoroczną inaugurację, a Studentom życzymy, aby ten rok przyniósł im wiele sukcesów na polu naukowym, zawodowym i prywatnym.
Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć związanych z tym wydarzeniem.