Rozdanie dyplomów!

W dniu 29 października 2016 r. odbyła się uroczystość rozdania dyplomów ukończenia studiów wyższych Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej.

Przybyłych gości przywitała  JM Rektor dr Monika Filipowska-Tuthill. Swoje przemówienie skierowała głównie do absolwentów i pogratulowała im wysokiego poziomu prac magisterskich oraz wytrwałości w dążeniu do określonych celów.

Następnie, głos zabrali przewodnicząca Samorządu Studenckiego Pani Emilia Solarek-Strumińskiej oraz przedstawiciel tegorocznych absolwentów Pan Michał Zadka, który w swoim przemówieniu podkreślił, że ten dzień, jest zwieńczeniem ciężkiej pracy wszystkich kolegów i koleżanek:   „Wyższa Szkoła Prawa, to Uczelnia, która nas ukształtowała, dzięki której możemy z uśmiechem na twarzy patrzeć w przeszłość, dzięki której pewnym krokiem  możemy zmierzać w stronę przyszłości. To Uczelnia, z której powinniśmy byś dumni, bo ta Uczelnia to my …”

Po wystąpieniach nadszedł czas na wręczanie dyplomów, a zaraz po nich  głos zabrał dr Stanisław Rogowski, jeden z tegorocznych promotorów.

Na koniec JM Rektor dr Monika Filipowska-Tuthill pogratulowała jeszcze raz absolwentom i tradycyjnie birety poszybowały w górę.

Po części oficjalnej przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia i wymianę wspomnień z absolwentami oraz wykładowcami.

 

Gratulujemy!