Informujemy, że rozmowy rekrutacyjne na staże będą odbywały się przez aplikację Microsoft Teams w następujących terminach:

DLA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE:

  • 17.04. godz. 12.00-17.00
  • 20.04. godz. 14.00-19.00
  • 24.04. godz. 13.00-17.00
  • 25.04. godz. 10.00-14.00

DLA KIERUNKU PRAWO:

  • 21.04.2020 – 16.00 – 19.00
  • 26.04. 2020 – 10.00- 11.00

Każdy Student, który aplikował na staż zostanie zaproszony przez Koordynatora ds. staży do zespołu składającego się z kandydata i komisji w składzie: dr Dorota Kaźmierczak-Pec oraz opiekuna praktyk: na kierunku BW dr Małgorzata Lizut, a na kierunku Prawo dr Tomasz Chłopecki. O dokładnym terminie rozmowy Studenci zostaną poinformowani także poprzez maila uczelnianego.

Rozmowę będzie inicjowała Komisja. Ocenie będzie podlegać: motywacja do odbycia stażu, wiedza o instytucji/instytucjach, w których Student chce odbywać staż oraz kompetencje społeczne. O wynikach rekrutacji Studenci zostaną poinformowani po zakończeniu całego procesu rekrutacyjnego poprzez aplikację Microsoft Teams oraz maila uczelnianego.