Skuteczność instrumentów prawnych ochrony praw pokrzywdzonego

9 kwietnia 2013 r., w siedzibie Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie odbyła się Konferencja Naukowa Skuteczność instrumentów prawnych ochrony praw pokrzywdzonego”. Została ona zorganizowana przez Dziekanów: Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie – dr Justynę Żylińską, Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu – dr Monikę Filipowską – Tuthill oraz Wydziału Zarządzania i Finansów – dr prof. UTH Iwonę Przychocką, a także Koła Naukowe działające w ramach tych Wydziałów:

  • Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego oraz Nauk Penalnych Wydziału Prawa i Administracji w Warszawie,
  • Koło Naukowe “Liberum” Wydziału Zamiejscowego Prawa i Administracji we Wrocławiu,
  • Kolo Naukowe Finansów i Bankowości Wydziału Zarządzania i Finansów.

W ramach Konferencji została podjęta problematyka skuteczności instrumentów prawnych ochrony praw pokrzywdzonego w różnych dziedzinach prawa oraz ekonomii.

W szczególności Konferencja koncentrowała się na następujących zagadnieniach:

  • Modele ochrony praw pokrzywdzonego – europejski i amerykański;
  • Wpływ pokrzywdzonego na tok postępowania karnego w świetle realizacji zasady kontradyktoryjności;
  • Skuteczność instrumentów prawnych ochrony praw dziecka;
  • Gwarancje ochrony praw pokrzywdzonego w postępowaniu mediacyjnym;
  • Dochodzenie naprawienia szkody przez pokrzywdzonego w ramach powództwa adhezyjnego;
  • Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w przypadku śmierci pokrzywdzonego,
  • Zjawisko mobbingu w organizacjach i prawne instrumenty jego zwalczania.

Prelegentami uczestniczącymi w Konferencji byli: dr Monika Filipowska -Tuthill (Dziekan Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej), dr Katarzyna Liżyńska (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej), dr Anna Płońska (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego), dr Barbara Godlewska-Bujok (Wydział Prawa i Administracji WSZiP), dr Justyna Żylińska (Katedra Prawa i Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej), mgr Marta Remiszewska (absolwentka Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej; asystent sędziego w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wołominie; doktorantka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie), dr hab. prof. UTH Edward Szczepanik (Katedra Organizacji i Zarządzania, Wydział Zarządzania i Finansów Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej).

Interesujące wystąpienia przygotowali również studenci Uczelni Techniczno-Handlowej: Sara Zielińska, Malwina Urbańska, Karolina Woźniak Konrad Najchrowicz (Koło Naukowe Finansów i Bankowości Wydziału Zarządzania i Finansów Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej), Adrian Chyłek (Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego WSZiP), Adam Walas (Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Handlowego WSZiP).

Moderatorem dyskusji była Pani dr hab. prof. UTH Jolanta Jakubowska – Hara.

Wszystkim uczestnikom konferencji bardzo serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z tego wydarzenia.