www slajd Vkonferencja tytul

ZAGADNIENIA

  • Modele ochrony praw pokrzywdzonego – europejski i amerykański;
  • Wpływ pokrzywdzonego na tok postępowania karnego w świetle realizacji zasady kontradyktoryjności;
  • Skuteczność instrumentów prawnych ochrony praw pokrzywdzonego;
  • Udział pokrzywdzonego z zaburzeniami psychicznymi w procesie karnym;
  • Status prawny małoletniego pokrzywdzonego na gruncie ustawy karno-procesowej;
  • Pokrzywdzony wobec konsensualnych sposobów zakończenia postępowania;
  • Zasady udziału pokrzywdzonego w postępowaniu mediacyjnym,
  • Obowiązek poddania się oględzinom i badaniom nie połączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym przez pokrzywdzonego – na postawie art. 192 § 1 k.p.k.
  • Błąd w opiniach sądowo-lekarskich w sprawach przestępstw przeciwko życiu
   i zdrowiu.
  • Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress