www slajd Vkonferencja tytul

22 listopada 2016, Wrocław

O konferencji

W ramach Konferencji zostanie podjęta procesowo-kryminalistyczna problematyka udziału pokrzywdzonego w procesie karnym.

Prelegentami uczestniczącymi w Konferencji będą doświadczeni praktycy, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania, pracownicy naukowo- dydaktyczni oraz studenci, którzy interesują się problematyką statusu pokrzywdzonych w procesie karnym.

ZAGADNIENIA

  • Modele ochrony praw pokrzywdzonego – europejski i amerykański;
  • Wpływ pokrzywdzonego na tok postępowania karnego w świetle realizacji zasady kontradyktoryjności;
  • Skuteczność instrumentów prawnych ochrony praw pokrzywdzonego;
  • Udział pokrzywdzonego z zaburzeniami psychicznymi w procesie karnym;
  • Status prawny małoletniego pokrzywdzonego na gruncie ustawy karno-procesowej;
  • Pokrzywdzony wobec konsensualnych sposobów zakończenia postępowania;
  • Zasady udziału pokrzywdzonego w postępowaniu mediacyjnym,
  • Obowiązek poddania się oględzinom i badaniom nie połączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym przez pokrzywdzonego – na postawie art. 192 § 1 k.p.k.
  • Błąd w opiniach sądowo-lekarskich w sprawach przestępstw przeciwko życiu
   i zdrowiu.
  • Odpowiedzialność karna za błąd w sztuce lekarskiej.

Prelegenci

PROF. JOLANTA JAKUBOWSKA-HARA

INP PAN,WYŻSZA SZKOŁA PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ

PROF. TOMASZ KACZMAREK

KIEROWNIK KATEDRY PRAWA WYŻSZA SZKOŁA PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ

PROF. NADZW.N. MED. TOMASZ JUREK

KIEROWNIK KATEDRY i ZAKŁADU MEDYCYNY SĄDOWEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU SPECJALISTA MEDYCYNY SĄDOWEJ, MGR PRAWA

ADWOKAT ANDRZEJ GRABIŃSKI

DZIEKAN OKRĘGOWEJ RADY ADWOKACKIEJ

RADCA PRAWNY KATARZYNA SOBAŃSKA- LASKOWSKA

PEŁNOMOCNIK TERENOWY RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH WE WROCŁAWIU

DOC. DR OLESIA RADYSHEVSKA

KIEROWNIK CENTRUM PRAWA POLSKIEGO

PROF. DR HAB. POGORETSKYI MYKOLA

KIEROWNIK KATEDRY SĄDOWNICTWA UNIWERSYTET IM. TARASA SZEWCZENKI W KIJOWIE

PROF. DR HAB. SHUMYLO MYKOLA

PROFESOR KATEDRY SĄDOWNICTWA UNIWERSYTET IM. TARASA SZEWCZENKI W KIJOWIE

PROF. DR HAB. KUCHYNSKA OKSANA

PROFESOR KATEDRY SĄDOWNICTWA UNIWERSYTET IM. TARASA SZEWCZENKI W KIJOWIE

DR N. MED. JAKUB TRNKA

KATEDRA MEDYCYNY SĄDOWEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO WE WROCŁAWIU IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH

PROK. TOMASZ SALWA

PRZEWODNICZĄCY RADY FUNDACJI PROKURATORÓW I PRACOWNIKÓW PROKURATURY RP IM. IRENY BABIŃSKIEJ

DOC. DR HRYNIUK VOLODYMYR

DOCENT KATEDRY SĄDOWNICTWA UNIWERSYTET IM. TARASA SZEWCZENKI W KIJOWIE

DOC. DR KOSTIUCHENKO ОLENA

DOCENT KATEDRY SĄDOWNICTWA UNIWERSYTET IM. TARASA SZEWCZENKI W KIJOWIE

DOC. DR VASILIEVA-SHALAMOVA ZHANNA

DOCENT KATEDRY SĄDOWNICTWA UNIWERSYTET IM. TARASA SZEWCZENKI W KIJOWIE

DOCENT KRYZHANIVSKYI VIKTOR

KATEDRY SĄDOWNICTWA DOC. DR UNIWERSYTET IM. TARASA SZEWCZENKI W KIJOWIE

DOC. DR HAB SERHIEIEVA DIANA

DOCENT KATEDRY SĄDOWNICTWA UNIWERSYTET IM. TARASA SZEWCZENKI W KIJOWIE

DR WOJCIECH JASIŃSKI

KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

PROK. JOANNA NAWARA

ZASTĘPCA PROKURATORA OKRĘGOWEGO FUNDACJA PROKURATORÓW I PRACOWNIKÓW PROKURATURY RP IM. IRENY BABIŃSKIEJ

DOC. DR DUNAIEVSKA LIUDMYLA

DOCENT KATEDRY SĄDOWNICTWA UNIWERSYTET IM. TARASA SZEWCZENKI W KIJOWIE

DR ZADOIENKO OLEKSII

ADIUNKT KATEDRY SĄDOWNICTWA UNIWERSYTET IM. TARASA SZEWCZENKI W KIJOWIE

DR DAMIAN GIL

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

DR STARENKYI OLEKSANDR

ADIUNKT KATEDRY SĄDOWNICTWA UNIWERSYTET IM. TARASA SZEWCZENKI W KIJOWIE

DR KATARZYNA PRUSZKIEWICZ-SŁOWIŃSKA

KATEDRA PROCESU KARNEGO WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

DR NATALIA KLACZYŃSKA

BIURZE RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

DR , ADWOKAT KAROL PACHNIK

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH, WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I PRAWNYCH

I INNI

Zgłoszenia

  • do 28 października 2016 r. – udział czynny (referaty lub plakaty)
  • do 15 listopada 2016 – udział bierny

Opłata

Wysokość opłaty za udział w konferencji wynosi 150 zł.

Opłatę należy przesłać na konto  72 1240 6292 1111 0010 6186 4220, najpóźniej do 15 listopada 2016 roku. W tytule przelewu należy zaznaczyć Piąta Konferencja Naukowa z cyklu „Współczesne problemy nauk penalnych” pt.: „Procesowo-kryminalistyczna problematyka udziału pokrzywdzonego w postępowaniu karnym”, imię i nazwisko osoby, której dotyczy przelew oraz dane reprezentowanej instytucji. Wysokość opłaty wyłącznie z tytułu publikacji referatu, bez udziału w Konferencji wynosi 150 zł.

Informacje dodatkowe

Abstrakty referatów

Należy przesyłać do 28 października 2016 r. na adres konferencja.naukowa@prawowroclaw.edu.pl. Do abstraktów należy dołączyć dane o Prelegencie (w szczególności: stopień lub tytuł naukowy, stanowisko, nazwę jednostki, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej lub adres domowy). Abstrakt nie powinien przekraczać 2200 znaków (razem ze spacjami i przypisami).

Referaty

Referaty przeznaczone do publikacji pokonferencyjnej należy przesyłać do 30 listopada 2016 r. na adres: konferencja.naukowa@prawowroclaw.edu.pl. Nie powinny one przekraczać 42 000 znaków (razem ze spacjami i przypisami). Do referatów należy dołączyć streszczenia w języku polskim i w języku angielskim (każde o objętości od 800 do 1200 znaków łącznie ze spacjami). Tekst należy nadesłać w postaci zapisu elektronicznego.

Plakaty

Tematy referatów należy przesyłać do 28 października br. na adres konferencja.naukowa@prawowroclaw.edu.pl. Do tematów należy dołączyć dane o Autorze
(w szczególności: stopień lub tytuł naukowy, stanowisko, nazwę jednostki, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej lub adres domowy) oraz tytuł plakatu w języku angielskim.

Informacja o punktach szkoleniowych

Informujemy, że zgodnie z § 17 Uchwały NRA nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 70/2012 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 17 marca 2012 roku w sprawie regulaminu doskonalenia zawodowego adwokatów, udział w Konferencji odpowiada liczbie 4 punktów szkoleniowych oraz zgodnie z § 6 Uchwały nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu zasad wypełniania zasad obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, udział w Konferencji odpowiada liczbie 5 punktów szkoleniowych.

Organizatorzy

organizatorzy

Komitet naukowy

dr hab. prof. WSZiP Jolanta Jakubowska-Hara

Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Kierownik Katedry Prawa Wydziału Prawa 
i Administracji Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu

Prof. dr hab. Zdzisław Kegel

Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu

Prof. dr hab. Waldemar Wołpiuk

Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu

dr hab. n. med. mgr. prawa Tomasz Jurek

Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu im. Piastów Śląskich

SSN prof. dr hab. Walerian Sanetra

Prezes Sadu Najwyższego w stanie spoczynku, Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu

prof. zw. dr hab. Jerzy Młynarczyk

Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

dr n. med. Jakub Trnka

Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu im. Piastów Śląskich

prok. Jacek Skała

Przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP; prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków Krowodrza

prok. Tomasz Salwa

Przewodniczący Rady Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP im. Ireny Babińskiej; prokurator Prokuratury Rejonowej Wrocław - Krzyki

Andrzej Siemieniuk

Prezes Zarządu Fundacji Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP; im. Ireny Babińskiej

doc. dr Olesia Radyshevska

Kierownik Centrum Prawa Polskiego

dr Monika Filipowska-Tuthill

Rektor Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu

dr prof. UTH Iwona Przychocka

Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

dr Justyna Żylińska

Prorektor ds. Kierunków Społecznych, Dziekan Wydziału Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej

dr Tomasz Białas

Prorektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

dr prof. UTH Stanisław Krysiński

Prodziekan Wydziału Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Patronat honorowy

patronat

Program

8.00 – 8.45 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
9.00 – 9.10 OTWARCIE KONFERENCJI

Jej Magnificencja Rektor  dr Monika Filipowska-Tuthill  Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu

POLSKI

plakat V konferencja PL

ENGLISH

plakat V konferencja ENG

ITALIANO

plakat V konferencja IT

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress