Toles

freelance graphic designer london toles logo thumbnail

EGZAMIN TOLES - 19 CZERWCA 2020

Drodzy Studenci!

Informujemy, że egzaminy TOLES Foundation i TOLES HIgher odbędą się 19 czerwca 2020 o godz. 16.30 w auli naszej szkoły (parter), ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław. 

Jak przebiegał będzie egzamin?

Zdający egzaminy piszą wspólnie część pisemną egzaminu przez 90 min. Następnie studenci, którzy zdają egzamin TOLES FOUNDATION po oddaniu arkuszy wychodzą, a na sali na część dotyczącą słuchania, zostają tylko osoby zdający egzaminy TOLES HIGHER.

 

Egzamin zostanie przeprowadzony według wskazań GIS z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Na egzaminie będzie obowiązywać bezpieczna odległość co najmniej 1,5 metra od siebie. Uprzejmie prosimy wszystkich zdających o przyniesienie własnych maseczek, które będą wymagane przy wchodzeniu i wychodzeniu ze szkoły oraz rozdawaniu i zbieraniu arkuszy. Studenci podchodzący do egzaminu oraz w jego trakcie nie będą musieli mieć założonych maseczek (chociaż gorąco zachęcamy i rekomendujemy, aby mieć je założone przez cały czas). Prosimy również, o przyniesienie własnych rękawiczek jednorazowych i długopisów. Uczelnia zapewnia salę, która przed egzaminem zostanie dokładnie zdezynfekowana. 

 

Przed przystąpieniem do egzaminu proszę o wypełnienie i przyniesienie ze sobą załączonego oświadczenia o stanie swojego zdrowia.

W razie jakichkolwiek pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 605 540 698.

 

AKTUALNOŚCI

WYNIKI I CERTYFIKATY EGZAMINU TOLES FOUNDATION I TOLES HIGHER

SESJA – 19 CZERWIEC 2020

Z przyjemnością informuję, że w Dziekanacie można już odbierać certyfikaty egzaminu TOLES Foundation oraz TOLES Higher, który był przeprowadzony w naszej szkole w dniu 19 czerwca 2020.

Wszystkim studentom serdecznie gratuluję dobrych wyników i przypominam, że zgodnie z Zarządzeniem nr 08/09/2016 Rektora Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu z dnia 16.09.2016 egzamin TOLES zwalnia z lektoratów i egzaminu z języka angielskiego według następujących zasad:

Toles foundation – od 51% ocena „dobry”, od 61% ocena „bardzo dobry”

Toles higher i toles advanced – ocena bardzo dobry niezależnie od ilości uzyskanych punktów

Agnieszka Madej

Koordynator TOLES

tel. 605 540 698

CO TO JEST TOLES?

Egzamin TOLES (Test of Legal English Skills) jest międzynarodowym egzaminem sprawdzającym znajomość języka prawniczego. Egzamin ten został opracowany przez instytut Global Legal English – organizację członkowską Międzynarodowego Oddziału Stowarzyszenia Prawników w Anglii i Walii.

W maju 2015 Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu została autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym prestiżowego egzaminu TOLES (Test of Legal English Skills). Szkoła wpisana jest na międzynarodową listę centrów egzaminacyjnych na całym świecie. Rolę koordynatora wszystkich działań związanych z kursami oraz samym egzaminem powierzono Pani mgr Agnieszce Madej.

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST TEN EGZAMIN?

Egzamin przeznaczony jest dla praktykujących prawników, aplikantów i studentów prawa zainteresowanych zdobyciem certyfikatu, który jest rozpoznawalny w międzynarodowym środowisku prawniczym i stanowi potwierdzenie nabycia praktycznych umiejętności z zakresu legal English. Większość uczelni europejskich wprowadziło TOLES na ostatnim roku studiów prawniczych.

JAKIE SĄ ZALETY POSIADANIA CERTYFIKATU TOLES?

Zalety posiadania certyfikatu:

 • jest popularnym egzaminem wśród praktyków prawa
 • jest uznawany przez wiele firm i stowarzyszeń prawniczych (np. Europejski Bank Centralny, PricewaterhouseCoopers czy Europejski Trybunał Sprawiedliwości)
 • pozwala ocenić bieżące umiejętności w zakresie Legal English
 • sprawdza praktyczną, a nie teoretyczna wiedzę
 • można go zdawać wielokrotnie z coraz lepszymi rezultatami
 • jest nieodłącznym elementem CV
 • jest dowodem rozwoju zawodowego
 • zwalnia z egzaminów końcowych na lektoratach języka angielskiego w Wyższej Szkole Prawa (wymaganym wynik to minimum 51% na poziomie TOLES Foundation)

Według Zarządzenia nr 08/09/2016 Rektora Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu z dnia 16.09.2016 egzamin TOLES zwalnia z lektoratów i egzaminu z języka angielskiego według następujących zasad:

 • TOLES Foundation – od 51% ocena „dobry”, od 61% ocena „bardzo dobry”,
 • TOLES HIGHER I TOLES ADVANCED – ocena bardzo dobry niezależnie od ilości uzyskanych punktów

NA JAKICH POZIOMACH MOŻNA ZDAWAĆ TEN EGZAMIN?

Egzamin TOLES jest oferowany na trzech poziomach:

 1. TOLES Foundation
 2. TOLES Higher
 3. TOLES Advanced

Więcej informacji o TOLES
http://www.toleslegal.com

EGZAMIN

Jak jest struktura egzaminu?

 • TOLES Foudation – składa się z 1 części, w skład którego wchodzą czytanie i pisanie, egzamin trwa 1 godz. 30 minut
 • TOLES Higher – składa się z 2 części, w skład którego wchodzą:
  • czytanie i pisanie – 1 godz. 30 minut
  • słuchanie – 30 minut
 • TOLES Advanced – składa się z 1 części, w skład którego wchodzą czytanie i pisanie, egzamin trwa 2 godz.

Jakie umiejętności są wymagane na egzaminie?

TOLES sprawdza następujące umiejętności:

 • znajomość języka i terminologii związanej z problematyką prawną w środowisku biznesu, np. w  transakcjach handlowych na współczesnym, globalnym rynku
 • umiejętność sporządzania formalnych listów, pism, a także zwięzłych informacji przesyłanych poczta elektroniczną
 • techniki sporządzania dokumentów prawnych, projektów, umów, wzorów pism procesowych
 • umiejętność rozumienia skomplikowanej dokumentacji fachowej
 • umiejętność rozumienia ze słuchu
 • umiejętność posługiwania się językiem negocjacji
 • poprawność gramatyczną i umiejętność formułowania poprawnych gramatycznie wypowiedzi

Jakie są typy zadań na egzaminie?

Podczas egzaminu TOLES Fundation można spodziewać się następujących zadań:  odnajdywanie błędów w zdaniach, test rozumienia tekstu (pytania typu „prawda lub fałsz”), uzupełnianie dłuższego tekstu słowami (podana jest pierwsza litera), definiowanie kluczowych słów z umowy, sprawdzenie umiejętności rozumienia artykułu  i udzielenie pełnych odpowiedzi na zadane pytania.

TOLES Higher składa się z dwóch części:
Paper 1  – sprawdza znajomość słownictwa z ponad 10 dziedzin prawa (zakres szerszy niż poziom Foundation). Egzamin sprawdza znajomość wyrażeń przyimkowych, kolokacji prawniczych, umiejętność przepisania fragmentów listu w stylu formalnym, umiejętność zdefiniowania kluczowych słów z umowy językiem prostym oraz uzupełnienie tekstu z lukami na zasadzie wyboru odpowiedzi a, b, c lub d.
Paper 2  – obejmuje trzy ćwiczenia do wysłuchania typu dyktando, „prawda czy fałsz” i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące dialogu.

TOLES Advanced – egzamin sprawdza biegłą znajomość legal English z kilkunastu dziedzin prawa (zakres szerszy niż poziom Higher). Egzaminowany musi wykazać się umiejętnością interpretowania umów, pisania korespondencji prawniczej.

Ile muszę mieć procent, aby zdać ten egzamin?

Egzaminu tego nie można nie zdać, można do niego podchodzić kilkakrotnie na różnych poziomach, w wynikach liczą się osiągnięte procenty.

TOLES Foundation i TOLES Higher:

Wyniki przedstawione są w skali od 0 do 100 procent, podzielonych na 4 oceny: 81-100% – Kandydat posiada DOSKONAŁĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie

 • 61-80% – Kandydat posiada BARDZO DOBRĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
 • 41-60% – Kandydat posiada ZADOWALAJĄCĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie
 • 0-40% – Kandydat posiada SŁABĄ znajomość języka angielskiego prawniczego na wybranym poziomie

TOLES Advanced:

Wyniki egzaminu przedstawione są przy pomocy sześciopoziomowej skali, która rozciąga się od bardzo niskiego poziomu znajomości języka (GREEN 0 – 100) do poziomu bardzo zaawansowanego (GOLD 451-500).

 • GOLD 451-500 doskonała
 • ORANGE 401-450 bardzo dobra
 • RED 301-400 dobra
 • PURPLE 201-300 zadowalająca
 • BLUE 101-200 bliska zadowalającej
 • GREEN 0 -100 podstawowa

CENY ZA EGZAMIN

Ile kosztuje egzamin?

Dla studentów Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

 • TOLES Foundation
 • TOLES Higher
 • TOLES Advanced
 • 460 zł/w grupie 10 osobowej
 • 550 zł/w grupie 10 osobowej
 • 670 zł/w grupie 10 osobowej

Dla osób z zewnątrz

 • TOLES Foundation
 • TOLES Higher
 • TOLES Advanced
 • 520 zł/w grupie 10 osobowej
 • 620 zł/w grupie 10 osobowej
 • 730 zł/w grupie 10 osobowej

Uwaga! Powyższe stawki za egzamin obowiązują w grupie minimum 8 osób. Dla grupy mniejszej niż 8 osób zmienia się opłata za egzamin. Wysokość stawki zależy wtedy od liczby osób zainteresowanych egzaminem. 

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA EGZAMIN I NA KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU TOLES?

Wszelkich informacji dotyczących sesji egzaminacyjnej oraz kursów przygotowujących do egzaminu TOLES udziela Agnieszka Madej,  agnieszka.madej@prawowroclaw.edu.pl, tel. 605 540 698.

Opłatę za egzamin lub kurs przygotowujący do egzaminu TOLES należy uiścić na rachunek bankowy szkoły: 72 1240 6292 1111 0010 6186 4220 Bank PEKAO S.A., z dopiskiem – imię i nazwisko oraz egzamin TOLES FOUNDATION. Nieobecność na egzaminie nie uprawnia słuchacza do żądania zwrotu poniesionej opłaty.

Przypominamy cenę egzaminu dla osób z poza szkoły:

Cena egzaminu TOLES FOUNDATION wynosi 520 zł

Cena egzaminu TOLES HIGHER wynosi 620 zł

TERMINY EGZAMINÓW

Kiedy można go zdawać?

Istnieje pięć terminów w roku, w którym można zdawać egzamin:

23 stycznia 2020
19 marca 2020
25 czerwca 2020
20 sierpnia 2020
19 listopada 2020

Terminy te ogłaszane są co roku na stronie TOLES. Opłatę za egzamin TOLES należy uiścić z góry, na rachunek bankowy szkoły: 72 1240 6292 1111 0010 6186 4220 Bank PEKAO S.A., z dopiskiem – imię i nazwisko oraz egzamin TOLES FOUNDATION lub TOLES HIGHER. Nieobecność na egzaminie nie uprawnia słuchacza do żądania zwrotu poniesionej opłaty.

Przypominamy cenę egzaminu dla osób z poza szkoły:

Cena egzaminu TOLES FOUNDATION wynosi 520 zł

Cena egzaminu TOLES HIGHER wynosi 620 zł

KURSY PRZYGOTOWAWCZE

Czy szkoła organizuje kursy przygotowujące do egzaminu TOLES?

Proponujemy kursy przygotowujące do egzaminu TOLES. Są to intensywne kursy typu „crash course” mające na celu zapoznanie się z formą egzaminu. Podczas kursu słuchacze omawiają i pracują nad arkuszami egzaminacyjnymi na danym poziomie.

Dzień kursu: środa

Godzina kursu: 18.30-20.00

Miejsce kursu: Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu, ul. Św. Jadwigi 12, sala 201

Terminy zjazdów:

16 października 2019
23 października 2019
30 października 2019
6 listopada 2019
13 listopada 2019
20 listopada 2019
27 listopada 2019
4 grudnia 2019
11 grudnia 2019
18 grudnia 2019
8 stycznia 2020
15 stycznia 2020
22 stycznia 2020
12 luty 2020
19 luty 20210
26 luty 2020
4 marzec 2020
11 marzec 2020 – 3 godziny lekcyjne
18 marzec 2020 – 3 godziny lekcyjne

Koszt całego kursu to 450 zł (cena dla studentów WSP)

Jak mogę zapisać się na egzamin lub kurs przygotowujący do egzaminu TOLES?

Wszelkich informacji dotyczących sesji egzaminacyjnej oraz kursów przygotowujących do egzaminu TOLES udziela Agnieszka Madej,  agnieszka.madej@prawowroclaw.edu.pl, tel. 605 540 698.

Dlaczego warto?

Według Zarządzenia nr 08/09/2016 Rektora Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu z dnia 16.09.2016 egzamin TOLES zwalnia z lektoratów i egzaminu z języka angielskiego według następujących zasad:

TOLES Foundation – od 51% ocena „dobry”, od 61% ocena „bardzo dobry”,

TOLES HIGHER I TOLES ADVANCED – ocena bardzo dobry niezależnie od ilości uzyskanych punktów

FOT