Płatności za TOLES

PŁATNOŚCI ZA TOLES

Opłatę za egzamin TOLES należy uiścić z góry, na rachunek bankowy szkoły: 72 1240 6292 1111 0010 6186 4220 Bank PEKAO S.A., z dopiskiem – imię i nazwisko oraz egzamin TOLES FOUNDATION lub TOLES HIGHER. Nieobecność na egzaminie nie uprawnia słuchacza do żądania zwrotu poniesionej opłaty.

Dla studentów Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

 • TOLES Foundation
 • 460 zł
 • w grupie 10 osobowej
 • TOLES Higher
 • 550 zł
 • w grupie 10 osobowej
 • TOLES Advanced
 • 670 zł
 • w grupie 10 osobowej

Dla osób z zewnątrz

 • TOLES Foundation
 • 520 zł
 • w grupie 10 osobowej
 • TOLES Higher
 • 620 zł
 • w grupie 10 osobowej
 • TOLES Advanced
 • 730 zł
 • w grupie 10 osobowej

Uwaga! Powyższe stawki za egzamin obowiązują w grupie minimum 6 osób. Dla grupy mniejszej niż 6 osób zmienia się opłata za egzamin. Wysokość stawki zależy wtedy od liczby osób zainteresowanych egzaminem.