Wsparcie osób z niepełnosprawnością

WSPRCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Wyższa Szkoła Prawa jest uczelnią dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Posiadamy windę, korytarze oraz sale umożliwiające przemieszczanie się na wózku inwalidzkim. Dbamy również o likwidację barier kulturowych i pełną tolerancję. Jesteśmy otwarci na zmianę świadomości przez podwyższenie kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności. Osoby z niepełnosprawnością będące studentami, kandydatami czy wykładowcami Wyższej Szkoły Prawa mogą skorzystać z pomocy Pełnomocnika Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami.

ZADANIA JAKIE REALIZUJE PEŁMOCNIK?

 • WSPRACIE MATERIALNE I NIEMATERIALNE

  Koordynacja i nadzór w zakresie wsparcia niematerialnego i materialnego studentów/ pracowników/kandydatów na studia z niepełnosprawnościami.

 • ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY I OCZEKIWANIA

  Rozpoznawanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów i pracowników z niepełnosprawnością.

 • REPREZENTACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  Reprezentowanie interesów studentów niepełnosprawnych.

 • POMOC PRZY WNIOSKACH I DOKUMENTACJI

  Opiniowanie wniosków kierowanych do organów Uczelni dot. osób niepełnosprawnych. 

 • KONSULTACJE I PORADY

  Prowadzenie indywidualnych konsultacji i porad dla studentów.

 • DOSTOSOWANIE ZAJĘĆ

  Udzielanie wsparcia wykładowcom akademickim w dostosowaniu zajęć do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • PODNOSZENIE JAKOŚCI W PROCESIE KSZTAŁCENIA

  Podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości uczestnictwa w procesie kształcenia studentów z niepełnosprawnością.

KONTAKT

Tomasz Poręba

Tomasz Poręba

Jeśli potrzebujesz pomocy lub wiesz co ułatwiłoby Ci funkcjonowanie na Uczelni skontaktuj się z Pełnomocnikiem.

W związku z pandemią COVID-19 obecnie do odwołania konsultacje będą się odbywać w formie dyżurów online: 

 • w czwartki w godzinach 8:00-9:00 (na platformie MS Teams) – dyżur stały  

 • sobota po indywidualnym umówieniu dogodnego terminu 

 • każdy inny dzień po wcześniejszym ustaleniu