RÓŻNE ZAINTERESOWANIA – RÓŻNE OPCJE
WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE

Studiuj równolegle dwa kierunki w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu

OPCJA 1 – CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ ZA 0 ZŁ

Coraz więcej dziedzin współczesnego życia funkcjonuje w cyberprzestrzeni, a możliwe zagrożenia i przeciwdziałania im wymagają nie tylko wiedzy technicznej, informatycznej, ale i specjalnej wiedzy prawniczej – stąd oferta Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu.

DLA STUDENTÓW PRAWA STWORZONO NOWATORSKĄ MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI DODATKOWYCH STUDIÓW RÓWNOLEGŁYCH NA SPECJALNOŚCI CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. W ramach jednego czesnego wnoszonego z tytułu studiów prawniczych, student ma możliwość uzyskać dwa dyplomy (magisterium z Prawa i licencjat z Bezpieczeństwa wewnętrznego – o specjalności Cybeprzestępczość).

Studia stacjonarne – płacisz jedynie za Prawo

 • Wpłata semestralna
 • 2 x 2900 zł
 • Termin: 5 października/marca
 • Wpłata jednorazowa
 • 5800 zł
 • Termin: 5 października
 • Wpłata miesięczna
 • 10 x 580 zł
 • Termin: do 5-tego każdego dnia miesiąca

0 zł

Wpłata semestralna za Cyberprzestępczość

0 zł

Wpłata jednorazowa za Cyberprzestępczość

0 zł

Wpłata miesięczna za Cyberprzestępczość

Studia niestacjonarne – płacisz jedynie za Prawo

 • Wpłata semestralna
 • 2 x 2650 zł
 • Termin: 5 października/marca
 • Wpłata jednorazowa
 • 5300 zł
 • Termin: 5 października
 • Wpłata miesięczna
 • 10 x 530 zł
 • Termin: do 5-tego każdego dnia miesiąca

0 zł

Wpłata semestralna za Cyberprzestępczość

0 zł

Wpłata jednorazowa za Cyberprzestępczość

0 zł

Wpłata miesięczna za Cyberprzestępczość

OPCJA 2 – KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA/ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – OBNIŻONE CZESNE O 20%

Studenci kierunku: Prawo (studia stacjonarne i niestacjonarne), którzy w roku akademickim 2019/2020 podejmują jednoczesne studia równolegle na kierunku: Bezpieczeństwo wewnętrzne w formie niestacjonarnej na specjalności: Kryminologia i kryminalistyka lub Zarządzanie kryzysowe – otrzymują obniżkę o 20% czesnego z tytułu studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

UWAGA!

Jednoczesne studia równoległe mogą podjąć kandydaci rozpoczynający studia prawnicze w Wyższej Szkole Prawa w roku akademickim 2019/2020 oraz Studenci, którzy rozpoczęli studia prawnicze w latach akademickich 2018/2019 lub 2017/2018.

MASZ DODATKOWE PYTANIE? NAPISZ DO NAS