Aktualności


Szanowni Studenci!!!

od roku akademickiego 2018/2019  składanie wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej odbywa się  za pośrednictwem uczelnianego systemu USOSweb.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu składania wniosków wraz z instrukcją wypełniania dostępne są w INTRANECIE w zakładce STYPENDIA


Dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 wynosi 1 000,00 zł 

W roku akademickim 2018/2019  średnia uprawniająca do złożenia wniosku o stypendium Rektora dla najlepszych studentów wynosi 4,2


We wniosku o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów NIE TRZEBA wypełniać samodzielnie średniej ocen.

Jest ona automatycznie importowana z systemu USOS.

Jeżeli z jakiś przyczyn (np. brak rozliczonej sesji) nie widać średniej ocen, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt mailowo bądź telefonicznie do Komisji Stypendialnej celem jej uzupełnienia, wówczas wniosek będzie można złożyć dnia następnego.


Instrukcje wypełniania wniosków “krok po kroku” dostępne są w poszczególnych zakładkach.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Decyzje stypendialne oraz wezwania do uzupełnienia dokumentacji studenci odbierać będą w platformie USOSweb.

Forma wysyłania elektronicznego w pełni zastępuje formę papierową wysyłaną pocztą tradycyjną – potwierdzenie odbioru w systemie USOSweb jest równoważne z potwierdzeniem odbioru na poczcie.

Prosimy o zapoznanie się z procedurą odbioru dokumentów

INSTRUKCJA –  pobierz


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

20 września 2018 r. – 20 października 2018 r.

Jeśli kompletny wniosek zostanie złożony w terminie późniejszym, tj. do 15 dnia każdego miesiąca, stypendium będzie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, po 15 dniu miesiąca stypendium przyznane od miesiąca następnego.


Dyżur telefoniczny rozpoczyna się od 03 września 2018 r.


KONTAKT

dyżur telefoniczny

poniedziałek – czwartek 8:30-13:30
+48 661-309-443

e-mail:        stypendia@prawowroclaw.edu.pl
agnieszka.przybylska@prawowroclaw.edu.pl