Kontakt


Dyżur telefoniczny rozpoczyna się od 10 września 2019 r.


KONTAKT

Komisja Stypendialna
ul. Św. Jadwigi 12
50-266 Wrocław

dyżur telefoniczny


+48 661-309-443

e-mail:        stypendia@prawowroclaw.edu.pl
agnieszka.przybylska@prawowroclaw.edu.pl