Kontakt


Dyżur telefoniczny rozpoczyna się od 03 września 2018 r.


KONTAKT

Komisja Stypendialna
ul. Św. Jadwigi 12
50-266 Wrocław

dyżur telefoniczny

poniedziałek – czwartek 8:30-13:30
+48 661-309-443

e-mail:        stypendia@prawowroclaw.edu.pl
agnieszka.przybylska@prawowroclaw.edu.pl