Stypendia dla osób niepełnosprawnych


Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest świadczeniem, które może otrzymać każdy student niepełnosprawny bez względu na tryb studiów.

Jedynym kryterium jest posiadanie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.


Od roku akademickiego 2018/2019 złożenie wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych obywać się będzie za pomocą USOSweb, w tym celu należy zalogować się do uczelnianego systemu USOSweb.

Adres strony internetowej:

https://usosweb.prawowroclaw.edu.pl

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGOpobierz

Moduł WNIOSKI w USOSweb zostanie uruchomiony 20 września 2018 roku.

Szczegółowe informacje wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wypełnienia wniosku dostępne są po zalogowaniu w INTRANECIE w zakładce STYPENDIA – STYPENDIUM SPECJALNE


UWAGA!!!

Przed rozpoczęciem składania wniosku upewnij się czy jest wprowadzony poprawny numer Twojego rachunku bankowego, aby sprawdzić poprawność lub wprowadzić numer konta należy po zalogowaniu się do USOSweb przejdź do zakładki “dla studenta -> stypendia -> konta bankowe studenta”

W celu otrzymania stypendium specjalnego należy:

1. Zgłosić się do Komisji Stypendialnej w celu zarejestrowania w USOS orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w przeciwnym wypadku złożenie wniosku będzie niemożliwe.

2. Wygenerować z systemu USOSweb wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.
USOSweb -> Dla wszystkich -> Wnioski – > Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

3. Wydrukować wniosek o stypendium specjalne i podpisać!

UWAGA!

Wniosek o stypendium musi być wydrukowany PO ZAREJESTROWANIU w USOSweb
W przeciwnym wypadku na dokumentach będzie widniał znak wodny “NIEZATWIERDZONE”.
Wnioski i oświadczenia z napisem “NIEZATWIERDZONE” nie będą przyjmowane

4. Wniosek, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku należy złożyć w Dziekanacie lub wysłać pocztą.

UWAGA!!!
 Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznaczne z nieubieganiem się o stypendium!