Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium  dla osób niepełnosprawnych jest świadczeniem, które może otrzymać każdy student niepełnosprawny bez względu na tryb studiów.

Jedynym kryterium jest posiadanie jednego z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:
• orzeczenie o niepełnosprawności
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
• orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów
• orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.


Od roku akademickiego 2018/2019 złożenie wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych obywać się będzie za pomocą USOSweb, w tym celu należy zalogować się do uczelnianego systemu USOSweb.

Adres strony internetowej:

https://usosweb.prawowroclaw.edu.pl

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  aktualna instrukcja dostępna będzie na początku września

Moduł WNIOSKI w USOSweb zostanie uruchomiony 20 września 2019 roku.

Szczegółowe informacje wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do wypełnienia wniosku dostępne są po zalogowaniu w INTRANECIE w zakładce STYPENDIA – STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


UWAGA! 

Przed rozpoczęciem składania wniosku upewnij się czy jest wprowadzony poprawny numer Twojego rachunku bankowego, aby sprawdzić poprawność lub wprowadzić numer konta należy po zalogowaniu się do USOSweb przejdź do zakładki “dla studenta -> stypendia -> konta bankowe studenta”

W celu otrzymania stypendium dla osób niepełnosprawnych należy:

1. Zgłosić się do Komisji Stypendialnej w celu zarejestrowania w USOS orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, w przeciwnym wypadku złożenie wniosku będzie niemożliwe.

2. Wygenerować z systemu USOSweb wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych.
USOSweb -> Dla wszystkich -> Wnioski – > Wniosek o stypendium  dla osób niepełnosprawnych

3. Wydrukować wniosek o stypendium  i podpisać.

UWAGA! 

Wniosek o stypendium musi być wydrukowany PO ZAREJESTROWANIU w USOSweb
W przeciwnym wypadku na dokumentach będzie widniał znak wodny “NIEZATWIERDZONE”.
Wnioski i oświadczenia z napisem “NIEZATWIERDZONE” nie będą przyjmowane

4. Wniosek, aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz oświadczenie o niepobieraniu stypendium na innym kierunku należy złożyć w Dziekanacie lub wysłać pocztą.

UWAGA! 
 Niezłożenie papierowej wersji wniosku jest równoznaczne z nieubieganiem się o stypendium.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress