Stypendium dla osób niepełnosprawnych

STUDENCI

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium  dla osób niepełnosprawnych jest świadczeniem, które może otrzymać każdy student niepełnosprawny bez względu na tryb studiów.

Jedynym kryterium jest posiadanie jednego z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu:
• orzeczenie o niepełnosprawności
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
• orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów
• orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, albo o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo o częściowej niezdolności do pracy.


Wnioski o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2020/2021 składane będą za pośrednictwem USOSweb

Adres strony internetowej:

https://usosweb.prawowroclaw.edu.pl