Dla Studentów III roku Bezpieczeństwa wewnętrznego Uczelnia zorganizowała CERTYFIKOWANE SZKOLENIE z obsługi prawniczych baz danych Lex i Legalis.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

  • Lex – 15 listopada 2019 r. dla studentów III roku BW, stacjonarnych i zaocznych, godz. 11 – 12.30, sala 214.
  • Legalis – 9 listopada 2019 r. dla studentów III roku BW zaocznych, w ramach zajęć z Metodyki pisania pracy dyplomowej u p. M. Lizut, godz. 8.45 – 9.45 oraz 10.00 – 11.00., dla poszczególnych grup, sala 201.
  • Legalis – 15 listopada 2019 r. dla studentów III roku BW stacjonarnych, w godz. 13.00 – 14.00, sala 214.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Lex i Legalis to cenione na rynku Systemy Informacji Prawnej, kompletne i aktualne narzędzia dla profesjonalistów.

Legalis zawiera najbardziej popularne komentarze oraz monografie i czasopisma wydawnictwa C.H.Beck dostępne on-line.

LEX gwarantuje dostęp do kompletnej, aktualizowanej bazy prawa, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego. System jest aktualnie wydawany przez koncern Wolters Kluwer Polska.

Pragniemy aby nasi studenci poznali te narzędzia i byli świadomi z jakich materiałów mogą korzystać każdego dnia w pracy zawodowej oraz podczas nauki (pisząc prace, referaty).

Praktycznie wiesz więcej!