Wpisy

platne-staze_WSP

Dodatkowa rekrutacja na staże w roku akademickim 2020/21 trwa do 29 stycznia 2021!


Dokumenty można składać w Akademickim Biurze Karier (pokój 211) lub przesyłając skan na adres mailowy staze@prawowroclaw.edu.pl do 29.01.2021 roku. 

Podczas aplikacji należy złożyć:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – POBIERZ
ŻYCIORYS (CV)

Kto może wziąć udział w rekrutacji?

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych IV roku kierunku Prawo i II roku kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Jak długo trwają staże w ramach projektu?

Staż trwa od 1 do 3 miesięcy, w każdym miesiącu stażysta musi zrealizować minimalnie 120, a maksymalnie 168 godzin stażu. Dodatkowo staż nie może obejmować mniej niż 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu.

Jaki jest ich cel?

Staże mają na celu ułatwienie wejścia na rynek pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia, uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach. Zakres przedmiotowy stażu będzie powiązany bezpośrednio z efektami uczenia się na prowadzonych kierunkach studiów.

Staże realizowane w ramach projektu są płatne i współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.