Wpisy

Przestepczosc-w-dobie-swiatowego-kryzysu

Kryzys wywołany przez stan epidemiologiczny, z którym obecnie zmaga się świat, spowodował wiele zmian w różnych aspektach naszego życia. Dotkliwie odczuwane są konsekwencje zamrożenia gospodarki. Wiele osób utraciło swoje miejsca pracy, w związku z dokonywaną przez pracodawców redukcją stanowisk. Co chwilę docierają informacje o bankructwie kolejnych firm, dochody znacznej liczby gospodarstw domowych zostały obniżone, a […]