Kadra akademicka

KADRA AKADEMICKA

prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz

więcej

prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic

więcej

prof. dr hab. Marek Bojarski

więcej

prof. WSP, dr hab. Ryszard Jaworski

więcej

Adwokat dr Magdalena Kornak

więcej

Sędzia Tomasz Krawczyk

więcej

Sędzia dr Anna Supranowicz

więcej

Radca prawny
dr hab. Tomasz Chłopecki, prof. WSP

więcej

Sędzia dr Anna Tęcza-Paciorek

więcej

Radca prawny dr Jan Pietrzak

więcej

Sędzia Katarzyna Ponikowska

więcej

Radca prawny dr Marcin Rudnicki

więcej

 dr Rafał Rybicki

więcej

Sędzia Anna Garncarz

więcej

dr Paweł Fiktus

więcej

Radca prawny Katarzyna Sobańska-Laskowska

więcej

Młodszy inspektor w stanie spoczynku

mgr Gabriela Broszko

więcej

dr Anna Krajewska-Smardz

więcej

dr Małgorzata Lizut

więcej

Radca prawny Łukasz Laskowski

więcej

Adwokat Katarzyna Gadzińska – Świzdor

więcej

Specjalista z zakresu informatyki śledczej

mgr Jakub Olszta

więcej

Komisarz mgr Szymon Czartoryjski

więcej

Naczelnik Wydziału Techniki
Kryminalistycznej mgr Dariusz Szachnowski

więcej

dr Barbara Lorenc-Żelisko

więcej

Podinspektor mgr Szymon Fiedorow

więcej

dr Dorota Kaźmierczak-Pec

więcej

dr Paulina Gadzińska

więcej

Naczelnik Wydziału Sztab Policji KMP

dr Andrzej Kamiński

więcej

Lektor języka angielskiego

mgr Agnieszka Madej

więcej

Młodszy inspektor w stanie spoczynku

Wojciech Dudek

więcej

Ekspert Lotniczy

mgr inż. Marek Gąsior

więcej

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej 

mgr Wojciech Sołtys

więcej

dr Patryk Gołubców

więcej

mgr inż. Ryszard Piotrowski

więcej