Misja

Misja

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu to uczelnia niepubliczna, która kształci studentów w oparciu o najwyższe standardy nauczania, wysoką jakość badań naukowych, zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników badawczo-dydaktycznych oraz wykorzystanie doświadczeń praktyków. WSP jest miejscem, gdzie student zdobywa niezbędną wiedzę z zakresu wybranego kierunku studiów, a jednocześnie poprzez organizowane przez uczelnię staże i praktyki – zdobywa doświadczenie zawodowe, nabywa umiejętności pracy zespołowej oraz rozpoczyna kształtowanie własnej ścieżki kariery zawodowej.

Kształcimy w oparciu o najwyższe standardy nauczania:

  • Program studiów dostosowany jest do założeń Deklaracji Bolońskiej i zachowuje najwyższe standardy Unii Europejskiej.

  • Budujemy właściwe, oparte na wzajemnym zaufaniu, szacunku relacje pomiędzy Studentem a kadrą naukową oraz pracownikami administracyjnymi Uczelni.

  • Przywiązujemy dużą wagę do kwestii etycznych związanych z wykonywaniem zawodu prawnika, zarówno podczas zajęć, jak i spotkań z praktykami.

Dbamy o wysoką jakość badań naukowych

  • Wspieramy rozwój naukowy naszych pracowników badawczo-dydaktycznych oraz naszych studentów (m.in. dzięki funkcjonowaniu Koła Nauk Penalnych Liberum, Koła Naukowego Pactum, Kliniki Prawa czy możliwości uczestnictwa w wielu organizowanych przez Uczelnię konferencjach naukowych).

  • Studenci mają szansę uczestnictwa w symulacjach rozpraw, konkursach krasomówczych czy warsztatach tworzenia pism procesowych (to wszystko pozwala naszym studentom rozwijać swoje umiejętności już w trakcie studiów).

Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników

  • Naszymi pracownikami są zarówno wybitni nauczyciele akademiccy w tym kadra profesorska, ale także praktycy będący specjalistami w swoich dziedzinach.

  • Prawo jest dziedziną nauki, która żyje i wiedza z jej zakresu wymaga ciągłej aktualizacji, dlatego umożliwiamy naszym pracownikom ciągłe doskonalenie się i wymianę doświadczeń w ośrodkach akademickich w Polsce i na świecie.

Wykorzystujemy doświadczenia praktyków

  • Dajemy możliwość poznania zawodów prawniczych „od kuchni” dzięki spotkaniom z osobami czynnie wykonującymi te zawody (sędziowie, prokuratorzy, notariusze itp.).

  • Dzięki elastycznemu planowi zajęć Studenci mogą odbywać staż, praktyki lub podjąć pracę zarobkową już w trakcie studiów.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress