Projekty UE

PROJEKTY UE

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO:

  • Projekt „WSP 2.0. Kompetencje i rozwój” za główny cel stawia sobie podniesienie kompetencji studentów/ek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoła Prawa, które odpowiadają potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych poprzez wdrożenie nowych narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie uczelnią.

Projekt „WSP 2.0. Kompetencje i rozwój” otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 999 465,04 zł. Projekt będzie realizowany w okresie 01.09.2019 – 31.08.2023

  • Projekt ,,Likwiduj bariery! Uczelnia dostępna dla osób z niepełnosprawnościami”. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest likwidacja barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym poprzez dostosowanie procedur i infrastruktury Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także zmianę świadomości przez podwyższenie kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności.

Wartość realizowanego projektu wynosi 769 327,50 zł, dofinansowanie – 746 247,67 zł Projekt będzie realizowany w okresie 01.10.2020 r. – 30.09.2022 r.