Projekty UE

PROJEKTY UE

Projekt „WSP 2.0. Kompetencje i rozwój” za główny cel stawia sobie podniesienie kompetencji studentów/ek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoła Prawa, które odpowiadają potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa oraz wsparcie zmian organizacyjnych poprzez wdrożenie nowych narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie uczelnią.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

1. Stworzenie w oparciu o współpracę z pracodawcami specjalności Cyberprzestępczość na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia), a przez to dopasowanie kompetencji uczestniczących w kształceniu na poziomie wyższym do potrzeb rynku pracy.

2. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów /ek studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z kierunków Prawo i Bezpieczeństwo wewnętrzne i dostosowanie ich do potrzeb pracodawców w regionie poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych w krajowych firmach/instytucjach zgodnych z profilem kształcenia.

3. Podniesienie kompetencji studentów/ek WSP poprzez zapewnienie wysokiej jakości wsparcia w zakresie poradnictwa zawodowego przez Akademickie Biuro Karier.

Dzięki projektowi uczelnia wzbogaci praktyczne kształcenie o rozwiązania zapewniające studentom obok wiedzy specjalistycznej, praktyczne umiejętności i kompetencje społeczne przydatne w późniejszej pracy oraz zapewni właściwą obsługę studenta dzięki modernizacji systemów informatycznych i zakupom sprzętu.

Projekt „WSP 2.0. Kompetencje i rozwój” otrzymał dofinansowanie w kwocie 2 999 465,04 zł

Projekt będzie realizowany w okresie 01.09.2019 – 31.08.2023

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.