Wrocławska Akademia Prawa i Bezpieczeństwa

WROCŁAWSKA AKADEMIA PRAWA I BEZPIECZEŃSTWA

Wrocławska Akademia Prawa i Bezpieczeństwa to nowoczesny projekt edukacyjny, skierowany do ostatnich klas szkół średnich. Zespół wykwalifikowanych praktyków – sędziów, adwokatów, śledczych, policjantów, prawników, radców prawnych, ratowników medycznych – przybliży tematy, z którymi na co dzień spotyka się młodzież.

Aktualna tematyka oraz ciekawa forma projektu pozwoli na zdobycie niezbędnej wiedzy dotyczącej zakresu ochrony wizerunku na Facebooku, praw konsumentów, praw zwierząt, problemu dyskryminacji czy zagrożeń, jakie niesie za sobą posiadanie, zażywanie i sprzedawanie narkotyków lub dopalaczy. Dodatkowo słuchacze dowiedzą się na czym polega mediacja oraz czy świadek w sądzie może kłamać. Ponadto uczestnicy projektu zapoznają się z realiami pracy w służbach ratowniczych oraz pracy jako detektyw czy technik kryminalistyki.

KORZYŚCI WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

  • Podniesienie świadomości dotyczącej odpowiedzialności karnej

  • Zapobieganie konfliktom młodzieży z prawem

  • Edukowanie uczestników w zakresie prawa polskiego i dobrych obyczajów

  • Uświadomienie problemu dotyczącego narkotyków i innych używek

  • Zapoznanie uczestników z etapami procesu wykrywania i udowadniania przestępstwa

  • Przybliżenie uczniom realiów pracy w różnych instytucjach związanych z bezpieczeństwem

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Wykłady Wrocławskiej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa będą się odbywać w umówionym wcześniej terminie na chwilę obecną tylko w formie online jako webinaria na platformach Microsoft TEAMS, ZOOM lub Google Meet.

Projekt jest realizowany w miesiącach wrzesień – kwiecień.

Jak wziąć udział w projekcie?

  • Wybierz temat spotkania, w którym uczniowie chcą uczestniczyć

  • Podaj nazwę szkoły, profil klasy, jej liczebność, preferowany termin organizacji zajęć, platformę internetową z jakiej korzysta szkoła i osobę do kontaktu ze strony szkoły

  • Koordynator projektu ustali dogodny termin i zaplanuje spotkanie

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI