Władze

WŁADZE

<span style="font-family: Montserrat; font-size: 16px; color: #666666; font-weight: 600;">Dr Anna Krajewska-Smardz

Dr Anna Krajewska-Smardz

Rektor Wyższej Szkoły Prawa

Rektor to najwyższe stanowisko w uczelni, zarządza uczelnią, jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów, nadzoruje działalność dydaktyczną i badawczą. Reprezentuje Uczelnię na zewnątrz oraz zawiera umowy partnerskie z instytucjami. Dba o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwo na uczelni.

KONTAKT

<span style="font-family: Montserrat; font-size: 16px; color: #666666; font-weight: 600;">Dr Marcin Rudnicki

Dr Marcin Rudnicki

Prorektor ds. dydaktyki

Prorektor w Wyższej Szkole Prawa odpowiada za realizację programów studiów przez kadrę dydaktyczną. Decyduje o wielu sprawach studenckich: rozpatruje wnioski składane w Biurze Obsługi Studentów, sprawuje nadzór nad Samorządem Studentów oraz Kołami Naukowymi.

KONTAKT

Dr Małgorzata Lizut

Dr Małgorzata Lizut

Pełnomocnik Prorektora ds. kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne

Do zadań Pełnomocnika należy nadzór nad organizacją i realizacją procesu dydaktycznego na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, wydawanie rozstrzygnięć dotyczących realizacji procesu dydaktycznego, wspieranie Prorektora w sprawowaniu nadzoru nad Samorządem Studentów oraz Kołami Naukowymi.

KONTAKT