Władze

WŁADZE

<span style="font-family: Montserrat; font-size: 16px; color: #666666; font-weight: 600;">Dr Anna Krajewska-Smardz

Dr Anna Krajewska-Smardz

Rektor Wyższej Szkoły Prawa

Rektor to najwyższe stanowisko w uczelni, zarządza uczelnią, jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów, nadzoruje działalność dydaktyczną i badawczą. Reprezentuje Uczelnię na zewnątrz oraz zawiera umowy partnerskie z instytucjami. Dba o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwo na uczelni.

KONTAKT

dr Marcin Rudnicki

dr Marcin Rudnicki

Prorektor ds. kształcenia

Prorektorzy w Wyższej Szkole Prawa sprawują nadzór nad organizacją oraz realizacją procesu dydaktycznego w Uczelni. Do Prorektorów może przyjść każdy Student, który potrzebuje pomocy w związku z tokiem studiów.

Prorektor ds. kształcenia w Wyższej Szkole Prawa dba o to, aby wiedza na naszej Uczelni była przekazywana w sposób przystępny i atrakcyjny.

KONTAKT

dr Małgorzata Lizut

dr Małgorzata Lizut

Prorektor ds. studenckich

Prorektor ds. studenckich w Wyższej Szkole Prawa decyduje o wszystkich sprawach studenckich, rozpatruje między innymi wnioski składane przez Studentów w Biurze Obsługi Studentów. Współpracuje z Samorządem Studentów oraz Kołami Naukowymi.

KONTAKT