Władze

WŁADZE

Dr Anna Krajewska-Smardz

Dr Anna Krajewska-Smardz

Rektor Wyższej Szkoły Prawa

Rektor to najwyższe stanowisko w uczelni, zarządza uczelnią, jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów, nadzoruje działalność dydaktyczną i badawczą. Reprezentuje Uczelnię na zewnątrz oraz zawiera umowy partnerskie z instytucjami. Dba o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwo na terenie uczelni.
k

Doświadczenie zawodowe
k

Kontakt:

anna.krajewska-smardz@prawowroclaw.edu.pl

tel.: 509 837 859

pokój 102

Dr Marcin Rudnicki

Dr Marcin Rudnicki

Prorektor ds. dydaktyki

Prorektor w Wyższej Szkole Prawa odpowiada za realizację programów studiów przez kadrę dydaktyczną. Decyduje o wielu sprawach studenckich: rozpatruje wnioski składane w Biurze Obsługi Studentów, sprawuje nadzór nad Samorządem Studentów oraz Kołami Naukowymi.
k

Doświadczenie zawodowe
k

Kontakt:

marcin.rudnicki@prawowroclaw.edu.pl

tel.: 71-71-88-137

pokój 117