Władze

WŁADZE

<span style="font-family: Montserrat; font-size: 16px; color: #666666; font-weight: 600;">Dr Anna Krajewska-Smardz

Dr Anna Krajewska-Smardz

Rektor Wyższej Szkoły Prawa

Rektor to najwyższe stanowisko w uczelni, zarządza uczelnią, jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów, nadzoruje działalność dydaktyczną i badawczą. Reprezentuje Uczelnię na zewnątrz oraz zawiera umowy partnerskie z instytucjami. Dba o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwo na uczelni.

KONTAKT

<span style="font-family: Montserrat; font-size: 16px; color: #666666; font-weight: 600;">Dr Marcin Rudnicki

Dr Marcin Rudnicki

Prorektor ds. dydaktyki

Prorektor w Wyższej Szkole Prawa odpowiada za realizację programów studiów przez kadrę dydaktyczną. Decyduje o wielu sprawach studenckich: rozpatruje wnioski składane w Biurze Obsługi Studentów, sprawuje nadzór nad Samorządem Studentów oraz Kołami Naukowymi.

KONTAKT