Wykład Prof. Lopeza Guerry – sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w auli UCLM w Toledo 1