writing

Umowa WSP z Universidad de Santiago de Compostela

Wyższa Szkoła Prawa zawarła umowę międzyinstytucjonalną z Wydziałem Nauk Społecznych i Prawnych Uniwersytetu w Santiago de Compostela (USC) w Hiszpanii.

Santiago de Compostela jest stolicą Wspólnoty Autonomicznej Galicji. Językiem urzędowym Wspólnoty obok języka kastylijskiego (hiszpańskiego) jest język galicyjski. Miasto słynie z pielgrzymek w ramach Drogi Świętego Jakuba (Camino de Santiago). Znajduje się na liście miejsc Światowego Dziedzictwa (UNESCO).

Uniwersytet w Santiago de Compostela jest jednym z najstarszych uniwersytetów – jego powstanie wiąże się z utworzeniem w 1495 r. Akademii Gramatyki Łacińskiej przy klasztorze benedyktyńskim San Paio de Antealtares. Uniwersytet ma dwa kampusy: w Santiago i w Lugo. Większość wydziałów mieści się w Santiago. Uniwersytet jest uczelnią z tradycjami o uznanej renomie.

Więcej na temat galicyjskiej uczelni:

Tekst: dr Marta Kłopocka-Jasińska 

[przypis REDAKCJI] Uniwersytet Santiago de Compostela to druga zagraniczna uczelnia, z którą Wyższa Szkoła Prawa podpisała umowę w ostatnim czasie. Więcej informacji o umowie z Wydziałem Nauk Prawnych i Społecznych Uniwersytetu Kastylia-La Mancha w Toledo, Hiszpania, można znaleźć tutaj.

Zdjęcie: Free-Photos