V Oławska Konferencja Mediacyjna pt.”Mediacja w sprawach sądowych, edukacji i praktyce”

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Mediatorów Cywilnych, Kancelaria Mediacyjna i Prawna Grażyna Górska, Kancelaria Radcy Prawnego Krystiana Mularczyka, GOPS w Oławie, ZSE, Urząd Miejski w Oławie oraz Urząd Gminy w Oławie mają zaszczyt zaprosić na Piątą Oławską Konferencję Mediacyjną pt. “Mediacja w sprawach sądowych, edukacji i praktyce”, która odbędzie się 12 października 2016 r. w Centrum Sztuki w Oławie.

Prelegentami uczestniczącymi w Konferencji będą doświadczeni praktycy, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości oraz pracownicy naukowo- dydaktyczni oraz studenci, którzy interesują się problematyką mediacji.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenia udziału czynnego z plakatem w konferencji prosimy przesyłać do dnia 4 października 2016 r. na adres: paweljagielski71@gmail.com, zaś udziału biernego do dnia 8 października 2016 na adres e-mailowy: biuro@mediator-olawa.pl

Program konferencji

  9.30 – 10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

10:00 – 10.15 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI, WYSTĄPIENIA ORGANIZATORÓW

                        Grażyna Górska, Mediator, Kancelaria Mediacyjna i Prawna w Oławie

10:15 – 11:45  Panel I Mediacja w sprawach sądowych. Wymiana doświadczeń. Dobre praktyki.

 

10.15 – 10.25  SSO Ewa Kłak-Dybka, Koordynator ds. mediacji przy Sąd Okręgowym we Wrocławiu

„Mediacja w sprawach sądowych w praktyce.”  

10.25 – 10.35  SSO Katarzyna Wieraszko, Sąd Okręgowy we Wrocławiu

Mediacja w postępowaniach prowadzonych przed sądem rodzinnym i nieletnich oraz przed sądem rozwodowym”

10.35 – 10.45  Arleta Suchorska, Mediator, Uniwersytet Opolski, Wydział Prawa i Administracji

„W jakich sprawach mediacja się nie uda, czyli kiedy nie kierować spraw do mediacji” 

10.45 – 10.55  SSO Sylwia Jastrzemska, Sąd Okręgowy we Wrocławiu

„Mediacja w sprawach rozwodowych a dobro dziecka”

10:55 –  11:05  SSO Anna Korwin-Piotrowska, Sąd Okręgowy w Opolu

„Działalność salonu mediatora przy Sądzie Okręgowym w Opolu”

11.05 – 11.15  SSR Bogna Witek, Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu

„Dlaczego wierzę w mediację? Blaski i cienie mediacji w sprawach rodzinnych z punktu widzenia sędziego rodzinnego”.

11:15 – 11:25 Radca prawny Leszek Korczak – Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Adwokat Andrzej Grabiński Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu

„Pełnomocnik w mediacji. Wsparcie czy dodatkowa trudność w dojściu do porozumienia?”  

11.25 – 11.35  Zofia Kołakowska-Halbersztadt – Mediator, Europejskie Centrum Mediacji Consensius, Warszawa

„Nowe regulacje dotyczące mediacji – zachęta czy przeszkoda w jej stosowaniu? Na przykładzie sądów w okręgu warszawskim”.

11.35 – 11.45  Włodzimierz Brych – Arbiter, Mediator, Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej

„Perspektywy rozwoju mediacji w Polsce”.

Moderator: Grażyna Górska Mediator, Kancelaria Mediacyjna i Prawna, Oława

11:45-12:00 Przerwa kawowa

12:00-13:15 Panel II – Edukacja społeczna w tematyce prawa, mediacji i rozwiązywania konfliktów

 

12.00 – 12.40  Sędzia Anna Maria Wesołowska – Gość honorowy konferencji

„O Edukacji prawnej dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach”

12.40 – 12.50  Helena Masło – Kierownik GOPS Oława

„Rola ośrodków pomocy społecznej w zakresie edukacji i rozwiązywania konfliktów. Doświadczenia GOPS w Oławie.”

12.50 – 13.00  Paulina Gluza – Europejskie Centrum Mediacji w Warszawie

„Gdzie się zaczyna obywatel? Całoroczny program mediacji rówieśniczych w dolnośląskich szkołach”.

Moderator: Ewa Kosowska-Korniak, Sąd Okręgowy w Opolu

13.00-13.15 Przerwa kawowa

13:15-14:30 Panel III – Z warsztatu pracy mediatora. Mediacja w praktyce

 

13.15 – 13.25 Prof. dr hab. Magdalena Tabernacka, Uniwersytet Wrocławski

„Mediacje w kodeksie postępowania  administracyjnego. Społeczne, strukturalne i funkcjonalne uzasadnienie regulacji”

13.25 – 13.35 Dorota Kamieniecka – mediator, SMC

„Ugody mediacyjne w przedmiocie nieruchomości”

13.35 – 13.45  Prof. dr hab.  Edyta Rutkowska-Tomaszewska, Uniwersytet Wrocławski

„Świadomość i wiedza społeczeństwa w zakresie mediacji i innych alternatywnych metod rozstrzygania sporów klientów z instytucjami finansowymi. Mity i fakty? Rzeczywistość a potrzeba ”

13.45 – 13.55 Adwokat Magdalena Warchałowska-Majewska

„Zobowiązania wobec instytucji finansowych w ugodach mediacyjnych”

13.55 – 14.05 Radca prawny Tomasz Dauerman – Kancelaria Prawa Gospodarczego i Sportowego

„Mediacja w sporcie – mit czy rzeczywistość?”

14.05 – 14.15  Anna Gmurowska – Mediator, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, SMC

„Specyfika mediacji w sprawach karnych”

14.15 – 14.25  Joanna Wieremiejewicz – Podkościelna, Mediator, SMC

„Mechanizmy w procesie mediacji”

14.25 – 14.35  Beata Sobańska- Kurator Sądowy, SR w Oławie

„Kurator przy kontaktach z małoletnim dzieckiem”

14.35 – 14.45  Grażyna Górska – Mediator, Kancelaria Mediacyjna w Oławie

„Sukces w mediacji – czego potrzebują strony, aby dojść do porozumienia?”

Moderator: Radca prawny Krystian Mularczyk

14.45 – 14.55 DYSKUSJA

14.55 – 15.00 PODSUMOWANIE KONFERENCJI