Warsztaty kryminalistyczne organizowane przez Fundację Wadera.

Studentów Kryminologii i Kryminalistyki zapraszamy do udziału w warsztatach kryminalistycznych organizowanych przez Fundację Wadera. Zajęcia poprowadzą biegli sądowi z zakresu kryminalistyki. Szkolenie ma na celu nauczenie skutecznego prowadzenia czynności na miejscu przestępstwa. Studenci podczas zajęć zapoznają się ze specyfiką poszczególnych śladów kryminalistycznych ujawnianych na miejscu zdarzenia i możliwościami ich badania oraz poznają zasady przeprowadzania oględzin miejsca przestępstwa. Będą ćwiczyli w praktyce umiejętności w ujawnianiu i zabezpieczaniu śladów kryminalistycznych – daktyloskopijnych, mechanoskopijnych, traseologicznych. Dodatkowo nauczą się identyfikacji technik wydruku.

Termin: studia stacjonarne – 17.05.2018, studia niestacjonarne – 19.05.2018.

Miejsce: Fundacja Wadera, Wrocław, ul. Podbiałowa 5-7.

Zapisy: dziekanat (od 24.04 do 13.05)