Wizyta studyjna na Uniwersytecie Masaryka w Brnie

W dniach 7-11 listopada 2017 r. dr Marta Kłopocka-Jasińska przebywała z wizytą studyjną na Uniwersytecie Masaryka w Brnie podczas której reprezentowała naszą uczelnię na Międzynarodowej Konferencji XI Days of Law, spotkała się z pracownikami Katedry Prawa Konstytucyjnego i Nauk Społecznych Wydziału Prawa oraz sędziami czeskiego Sądu Konstytucyjnego. Wizyta odbyła się w związku z projektem naukowym pt. ,,Skarga konstytucyjna na orzeczenie sądu – model możliwy do zastosowania w Polsce” realizowanym przez Wyższą Szkołę Prawa, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.