Wizyta studyjna w Instytucie Maxa-Plancka w Heidelbergu

W dniach 18-23 czerwca 2018 r. dr Marta Kłopocka-Jasińska przebywała z wizytą studyjną na zaproszenie Prof. Dra Armina von Bogdandy w Instytucie Publicznego Prawa Porównawczego oraz Prawa Międzynarodowego im. Maxa Plancka w Heidelbergu.

W trakcie wizyty dr Kłopocka-Jasińska prowadziła badania nad niemiecką skargą konstytucyjną, spotkała się z pracownikami Instytutu oraz uczestniczyła w wydarzeniach naukowych organizowanych przez Instytut.

Wizyta odbyła się w związku z projektem naukowym pt. ,,Skarga konstytucyjna na orzeczenie sądu – model możliwy do zastosowania w Polsce” realizowanym przez Wyższą Szkołę Prawa, który uzyskał finansowanie w ramach konkursu Sonata 6 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.