ranking wrocław

WSP doceniona w prestiżowym X Rankingu Wydziałów Prawa

W ogólnopolskim X Rankingu Wydziałów Prawa opublikowanym w gazecie „Dziennik Gazeta Prawna” (nr 120 (4267)/2016), Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej uplasowała się na pierwszym miejscu we Wrocławiu.

Ranking powstał na podstawie punktów przyznawanych w kategoriach: kadra, jakość i warunki kształcenia, wymogi i jakość absolwentów oraz zdawalność studentów na aplikację. W tegorocznej edycji po raz pierwszy brano pod uwagę sytuację absolwentów na rynku pracy.

Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej jako jednostka niepubliczna kształci studentów w oparciu o najwyższe standardy nauczania, wysoką jakość badań naukowych, zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz wykorzystywanie doświadczeń praktyków.

ranking WSP