studia prawnicze wrocław prywatnie

WSP w XII Rankingu Wydziałów Prawa

Dziennik Gazeta Prawna publikuje zestawienie najlepszych publicznych i niepublicznych uczelni, które kształcą prawników w Polsce. Wyższa Szkoła Prawa od kilku edycji  znajduje w nim swoje miejsce.

Metodologia rankingu jest prosta. Uczelnie publiczne i niepubliczne są oceniane odrębnie w kategoriach: kadra, jakość i warunki kształcenia, wymogi stawiane studentom oraz jakość absolwentów. W bieżącej edycji do kryteriów dołączono m.in. zdawalność na aplikacje prawnicze. WSP zajęła w nim 10. miejsce, przed placówkami prowadzącymi edukację wyższą w Warszawie, Katowicach czy w Poznaniu.

Bardzo cieszy informacja zawarta w dodatkowym rankingu Dziennika Gazety Prawnej, oceniającym (bez podziału na uczelnie publiczne i niepubliczne) dwadzieścia najlepszych szkół wyższych pod kątem dwóch praktycznych kryteriów: czasu, w którym ich absolwenci znajdują pracę etatową, oraz zarobków osiąganych przez nich w pierwszym roku po uzyskaniu tytułu magistra.

Okazuje się, że prawnicy z dyplomem Wyższej Szkoły Prawa znajdują zatrudnienie w ciągu 3,15 miesiąca po skończeniu uczelni, co daje jej 8. lokatę w zestawieniu łącznym szkół publicznych i niepublicznych. W tej kategorii za Wyższą Szkołą Prawa znalazły się popularne i duże, także publiczne,  placówki m.in. z Wrocławia, Warszawy i Krakowa.

Magistrowie WSP wyprzedzają także absolwentów uniwersytetów pod kątem wysokości pierwszych zarobków, które wynoszą średnio 2.607,61 zł brutto/mies. w pierwszym roku pracy zawodowej, i są wyższe od wrocławskiej, gdańskiej i krakowskiej konkurencji szkoły nawet o kilkaset złotych.

Komentarz do publikacji: Pani Rektor Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic:

Obecność Wyższej Szkoły Prawa w rankingu, w którym występują także wielowydziałowe, prestiżowe placówki naukowe – posiadające wieloletnią tradycję nauczania – to ogromna satysfakcja! Tym bardziej, że WSP zaznacza swoją obecność w zestawieniu od kilku lat. Jednak szczególnie cieszy nas informacja o tym, jak radzą sobie nasi absolwenci na rynku pracy. Jesteśmy nowoczesną uczelnią, której zadaniem jest doskonałe przygotowanie prawników do odnoszenia sukcesów na wymagającym rynku pracy. O ich osiągnięciach w tym obszarze mówią dwa ważne kryteria – czasu, jaki jest potrzebny do znalezienia pierwszej etatowej pracy oraz zarobków w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu. Jesteśmy dumni z sukcesów naszych absolwentów, którzy szybko znajdują swoje miejsce w prawniczym środowisku.

Źródło rankingu: Dziennik Gazeta Prawna, dodatek DGP Ekstra, 14/06/2018, Nr 114 (4764)