Współpraca Wyższej Szkoły Prawa z ELSĄ Wrocław

Wyższa Szkoła Prawa podpisała porozumienie z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Wrocław. European Law Students’ Association (ELSA) jest największą niepolityczną, niezarobkową organizacją na świecie zrzeszająca studentów i młodych adeptów prawa.

Efekty współpracy nasi Studenci będą mogli zobaczyć już wkrótce  ponieważ w murach naszej Uczelni odbędą się liczne wydarzenia w ramach:

  • Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych
  • Dni Kryminalistyki
  • ELSA Law School on International Trade
  • Meczu Charytatywnego

Dla tych z Was, którzy chcą więcej dowiedzieć się o tej organizacji, zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami stowarzyszenia:

Kamil Baran- president@wroclaw.elsa.org.pl

Emilia Solarek- Strumińska- er@wroclaw.elsa.org.pl