Wyniki wyborów do Samorządu Studenckiego

Wyniki wyborów do Samorządu Studenckiego

W dniu 14.11.2021 zakończyło się głosowanie na kandydatów do Samorządu Studenckiego WSP. Zgodnie z wynikami, komisja wyborcza ogłosiła w dniu 15.11.2021 listę kandydatów, którzy otrzymali kolejno najwięcej głosów ważnych:

1. Marcel Muzeja
2. Marcela Zagajewska
3. Natasza Donhefner
4. Julia Dziwińska
5. Sara Siuda
6. Dominika Gilewska
7. Sara Łukomska
8. Weronika Nowak

Zgodnie z procedurą, tego samego dnia odbyło się spotkanie wszystkich kandydatów w celu wyłonienia Przewodniczącego oraz przydzielenia funkcji 4 członkom Samorządu.

Poniżej przedstawiamy Zarząd Samorządu, który został wyłoniony w dniu 15.11.2021 na podstawie ilości uzyskanych przez kandydatów głosów oraz w wyniku głosowania odbytego na wczorajszym spotkaniu.

Przewodniczący – Marcel Muzeja
Wiceprzewodnicząca – Marcela Zagajewska
Sekretarz – Natasza Donhefner
Skarbnik – Julia Dziwińska
Project Manager – Sara Siuda

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Studenckiego, nowo wybrany Zarząd może powoływać stałe lub doraźne komisje. Dlatego osoby, które nie weszły w skład Zarządu, ale wyraziły wolę działania w Samorządzie, weszły w skład wybranej komisji.

Komisja ds. Social Media:
Dominika Gilewska
Sara Łukomska
Weronika Nowak

Gratulujemy wszystkim kandydatom uzyskanych wyników. Nowemu Zarządowi życzymy powodzenia w pracy na rzecz społeczności studenckiej Wyższej Szkoły Prawa. Dziękujemy również ustępującemu Zarządowi za zaangażowanie w życie Uczelni w czasie ostatnich dwóch lat, które okazał się wyjątkowo trudne dla społeczności akademickiej.

Przypominamy, że skontaktować się z Samorządem Studenckim Wyższej Szkoły Prawa można przez stronę samorządu na Facebooku lub mailowo: samorzad@prawowroclaw.edu.pl.