logo ela

Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej na pierwszym miejscu w systemie ELA!

Chcielibyśmy poinformować, że Wyższa Szkoła PRAWA im. Heleny Chodkowskiej, znalazła się na pierwszym miejscu wrocławskich uczelni, po której absolwenci zarabiają najwięcej!

Losy zawodowe absolwentów możecie śledzić w ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych ELA http://ela.nauka.gov.pl/.

Nowy system, korzystający z baz danych ZUS i POL-on, pozwala poznać losy zawodowe absolwentów szkół wyższych. Pierwsze raporty z systemu dotyczą absolwentów z 2014 roku. W obecnej, pierwszej edycji funkcjonowania, system wygenerował i udostępnił ponad 7 tys. raportów na temat osób, które ukończyły studia w 2014 r. Ich losy zawodowe opracowano na podstawie danych z ZUS z okresu do 30 września 2015 r. W raportach uwzględniono podział absolwentów ze względu na studia I i II stopnia oraz studia jednolite magisterskie.