logowsppoziom

Wyższa Szkoła Prawa

Z dumą zawiadamiamy, że z dniem 28.08.2014 r. decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.ZNU.6010.1.2014.5.MC została utworzona Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu. Nowa jednostka otrzymała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na pięcioletnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku prawo.
Założycielem Wyższej Szkoły Prawa jest Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie.