XII Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych za nami!

W dniach 26 – 28 kwietnia 2017 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu odbył się XII Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych pt. „Ewolucja systemu prawnego w świetle zmian społecznych, gospodarczych i ustrojowych”. Organizatorem Zjazdu było Koło Nauk Penalnych ,,Liberum’’ działające przy Katedrze Prawa WSP.

Uczestnicy Zjazdu wzięli udział w warsztatach realizowanych w dziewięciu panelach tematycznych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się m. in. warsztaty kryminalistyczne. W ramach wydarzenia zorganizowano także wyjście do Muzeum Medyny Sądowej, Muzeum Anatomii Prawidłowej, a także sali sekcyjnej Katedry Medycyny Sądowej UM we Wrocławiu.

Wszystkim zaangażowanym w organizację XII Zjazdu ORKN-u oraz uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w wydarzeniu.  Zapraszamy na kolejny Zjazd, który odbędzie się w Łodzi.