zapomogi

Zapomogi i stypendia dla studentów

Studencki budżet często bywa skromny, a koszty utrzymania osoby uczącej są duże. Wynajęcie pokoju lub mieszkania, zakup jedzenia i podstawowych artykułów codziennego użytku oraz biletów komunikacyjnych to stałe wydatki, na które co miesiąc trzeba mieć zabezpieczone środki finansowe. Szczególnie trudno jest „utrzymać się na powierzchni”, gdy sytuacja pogarsza się nagle, np. przez groźny wypadek samochodowy, pożar czy utratę pracy opiekuna lub samego studenta. Na szczęście, Wyższa Szkoła Prawa ma kilka sposobów na pomaganie swoim żakom! Sprawdź, co może zaoferować Tobie.

Zapomoga –  pomoc w nagłej potrzebie

Życie pisze różne scenariusze. Nie brakuje w nich dramatycznych lub tragicznych scen, które mają wpływ na sytuację finansową studenta. Dlatego Wyższa Szkoła Prawa oferuje pomoc w postaci jednorazowej zapomogi. Aby ją otrzymać, należy złożyć w dziekanacie papierowy wniosek wraz z dokumentacją zdarzenia losowego. Czyli właściwie jakiego? Do zdarzeń losowych, które umożliwiają staranie się o zapomogę zaliczamy:

 • Ciężką chorobę lub śmierć bliskiego członka rodziny
 • Zdarzenie wypadkowe z poważnym konsekwencjami zdrowotnymi lub materialnymi
 • Nagłą utratę pracy przez studenta lub osoby, na której utrzymaniu student się znajduje
 • Zdarzenie związane z oddziaływaniem sił przyrody, np. powódź lub pożar

Dane zdarzenie może być powodem przyznania zapomogi tylko jeden raz, choć w szczególnych przypadkach istnieje możliwość przyznania zapomogi na to zdarzenie powtórnie. Należy jednak pamiętać, że jednym z kluczowych warunków otrzymania pomocy jest złożenie wniosku w terminie nie przekraczającym 3 miesięcy od zaistnienia zdarzenia.

Szczegółowe informacje o zapomodze można znaleźć w §19 tego regulaminu.

Jak złożyć wniosek?

 • Zaloguj się do USOSweb
 • Kliknij zakładkę DLA WSZYSTKICH
 • Upewnij się, że aktualny numer Twojego konta bankowego jest w systemie (lewe menu: STYPENDIA– KONTO BANKOWE STUDENTA)
 • Wybierz opcję WNIOSKI oraz kliknij odpowiedni wniosek i zacznij go wypełniać
 • Wgraj dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego (akty zgonu, zaświadczenia ze straży pożarnej itd.)
 • Sprawdź poprawność wniosku i kliknij ZAREJESTRUJ
 • WYDRUKUJ wniosek, PODPISZ go i DOSTARCZ wraz z załącznikami (zaświadczeniami) do Komisji Stypendialnej (dziekanat Wyższej Szkoły Prawa)
 • Po zarejestrowaniu wniosek powinien wyświetlać się we WNIOSKACH, stan: ZAREJESTROWANE

A co, jeśli student potrzebuje regularnego wsparcia finansowego przez cały rok? Wówczas warto postarać się o jedno ze stypendiów – socjalne lub dla osób niepełnosprawnych.

Stypendium socjalne – przyjaciel na cały rok

Co miesiąc pomoże opłacić rachunki i kupić jedzenie oraz uregulować różne zobowiązania. Kto może je uzyskać? Wszystkie osoby, których dochód miesięczny netto/członka rodziny nie przekracza 1.000 zł. Ta forma pomocy finansowej jest także dostępna dla studentów po 26. roku życia, mających swoje dzieci i będących w związku małżeńskim. Kiedy należy się starać o stypendium? Wniosek o jego uzyskanie można złożyć w każdej chwili, do 15 dnia danego miesiąca, przez cały rok akademicki. A ponieważ życie bywa nieprzewidywalne, Wyższa Szkoła Prawa daje możliwość ponownego rozpatrzenia wniosku o stypendium w przypadku, gdy sytuacja studenta ulegnie ponownemu pogorszeniu. Jak złożyć wniosek? To proste – przez USOSweb!

Jak złożyć wniosek?

 • Zaloguj się do USOSweb
 • Kliknij zakładkę DLA WSZYSTKICH
 • Upewnij się, że aktualny numer Twojego konta bankowego jest w systemie (lewe menu: STYPENDIA– KONTO BANKOWE STUDENTA)
 • Wybierz opcję WNIOSKI oraz kliknij odpowiedni wniosek i zacznij go wypełniać
 • UZASADNIJ wniosek
 • Sprawdź poprawność wniosku i kliknij ZAREJESTRUJ
 • WYDRUKUJ wniosek, PODPISZ go i DOSTARCZ wraz z załącznikami (zaświadczeniami) do Komisji Stypendialnej (dziekanat Wyższej Szkoły Prawa)
 • Po zarejestrowaniu wniosek powinien wyświetlać się we WNIOSKACH, stan: ZAREJESTROWANE

Każdy student ma określone potrzeby, które może realizować dzięki pomocy finansowej. Szczególną opieką należy otoczyć osoby, które mierzą się z większymi wyzwaniami, np. niepełnosprawnością.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych – codzienne wsparcie

Na szczególną pomoc uczelni mogą liczyć studenci niepełnosprawni w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Jej warunki opisuje  §17 regulaminu. Podobnie, jak w przypadku stypendium socjalnego, wniosek o uzyskanie pomocy finansowej należy składać do 15 dnia każdego miesiąca. Stypendium jest przyznawane na rok akademicki, jednak termin jego trwania mija wraz z terminem orzeczenia o niepełnosprawności, wydanego przez odpowiedni organ.

W razie pytań dotyczących którejkolwiek formy pomocy finansowej, można pisać na adres: stypendia@prawowroclaw.edu.pl

Szczegółowe instrukcje składania wniosków: