focia

Zaproszenie na czwartą konferencję naukową z cyklu „Współczesne problemy nauk penalnych” pt. “Procesowo-kryminalistyczna problematyka dowodu z dokumentu”

Władze akademickie Wyższej Szkoły Prawa im. H. Chodkowskiej we Wrocławiu,

 Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej w Warszawie,

a także

Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

mają zaszczyt zaprosić

na Czwartą Konferencję Naukową

z cyklu „Współczesne problemy nauk penalnych” pt.:

Procesowo-kryminalistyczna problematyka dowodu z dokumentu. 

Teoretyczne i praktyczne aspekty badania pisma

 

Konferencja odbędzie się 22 MAJA 2015 w siedzibie Wyższej Szkoły Prawa im. Heleny Chodkowskiej we Wrocławiu (ul. Św. Jadwigi 12, Wrocław)

Celem konferencji jest integracja środowisk naukowych różnych dziedzin nauki oraz przedstawicieli praktyki, a także uwypuklenie doniosłości problematyki badania dokumentów, jak i badania pisma ze szczególnym uwzględnieniem aspektów procesowego wykorzystania efektów tych badań opartych na wykorzystaniu techniki kryminalistycznej.

W ramach niniejszej Konferencji Naukowej, w szczególności omawiane będą następujące zagadnienia:

  • rola i znaczenie dowodu z dokumentu w procesie
  • zasady współpracy organu procesowego z biegłym w zakresie badania dok
  • szeroko pojętej problematyki badania dokumentów z uwzględnieniem kwestii dotyczących zasad konstruowania opinii pismoznawczych oraz kompetencji biegłych z zakresu badania pisma,
  • problematyki badań autentyczności dokumentów prywatnych, w tym testamentów, anonimów, listów,  oraz dokumentów  urzędowych np .legitymacji, świadectw, dyplomów, aktów notarialnych,
  • kryminalistycznych metod badania pisma ręcznego, w tym podpisów i paraf, a także patologii i zaburzeń pisma

Zgłoszenia udziału czynnego w konferencji prosimy przesyłać do dnia 15 maja 2015, zaś udziału biernego do dnia 20 maja 2015 br. konferencje@prawowroclaw.edu.pl. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji i rejestracji są dostępne na stronie: www.prawowroclaw.edu.pl 

Serdecznie Państwa zapraszamy!

Formularz zgłoszeniowy [DOC]

Regulamin konferencji [PDF]