„Zasady wygłaszania przemówień sądowych” – relacja z wykładu

Dnia 30 października br. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej gościła Mec. Andrzeja Malickiego, który przybliżył naszym studentom zasady tworzenia i wygłaszania przemówień sądowych.

Mec. Andrzej Malicki jako wieloletni Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu zasłynął w środowisku prawniczym jako wyśmienity orator i doskonały dydaktyk, czego przykładem było piątkowe wystąpienie. Mecenas rozpoczął wykład od rozważań na temat roli adwokata i funkcji jaką pełni we współczesnym sądownictwie. Podkreślił, że obrońca jest gwarantem praw procesowych stron i powinien w swojej pracy kierować się nie tylko wiedzą, ale i etyką.

W dalszej części mowy prelegent zastanawiał się nad tym czy kunszt oratorski jest jeszcze współcześnie potrzebny. Do dyskusji na ten temat zostali włączeni obecni na sali studenci. Następnie omówione zostały zasady konstruowania i wygłaszania przemówień sądowych. Mec. Malicki uznał, że podążając za Demostenesem, każdy dobry mówca powinien kierować się następującymi zasadami:
Poruszać, bawić, wzruszać – docere, delectare, prenovere
Teoria jest tyle warta, na ile sprawdza się w praktyce
Ludzie wielcy o sprawach wielkich mówili prosto

Ostatnia część wykładu zawierała uwagi na temat prawidłowej konstrukcji przemówienia, które były poparte wieloma przykładami. Prelegent stwierdził, że istotne jest by przemówienie było przemyślane i odzwierciedlało wiedzę mówcy, jego rzetelne przygotowanie, osobowość, ocenę dowodów oraz taktykę, którą zastosował.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wykładu