Konkurs krasomówczy

Zapraszamy do udziału w VIII Konkursie krasomówczym

Rektor Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu wraz z Kołem Naukowym Penalnych „Liberum” oraz Kołem Naukowym „Pactum” mają zaszczyt zaprosić Studentów, Aplikantów, Doktorantów oraz Absolwentów Prawa do udziału w VIII KONKURSIE KRASOMÓWCZYM.

Konkurs odbędzie się dnia 29.04.2022 roku w Sali Sądowej w siedzibie Uczelni o godz. 10:00.

Konkurs polegać będzie na wygłoszeniu mowy końcowej przed sądem, na podstawie przyznanego kazusu z zakresu prawa karnego lub prawa cywilnego (po 4 z prawa karnego i prawa cywilnego). Jedną sprawę przedstawiają dwie osoby, wcielając się w odmienne role procesowe.

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o wysyłanie zgłoszenia do 20 kwietnia 2022 roku, na adres: magdalena.kornak@prawowroclaw.edu.pl

W treści zgłoszenia należy podać:

  • imię i nazwisko
  • rok i kierunek studiów (opcjonalnie również uczelnię)
  • dziedzinę prawa, z której będzie wylosowany kazus
  • ilość miejsc jest OGRANICZONA – udział może wziąć 16 osób, więc o kolejności, będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Konkurs ma na celu:

  • rozwój umiejętności przemówień publicznych
  • przezwyciężeniem stresu związanego z wystąpieniem
  • praktyczne wykorzystywanie wiedzy zdobytej na zajęciach (kazusy oparte na faktach)
  • wysłuchanie opinii doświadczonego jury
  • sprawdzenie się w roli profesjonalnego pełnomocnika procesowego.

Można się również ubiegać o dodatkowe punkty przy egzaminie lub zaliczeniach z ćwiczeń!

Zapraszamy do udziału w konkursie!