Akademickie Biuro Karier WSP zaprasza firmy i instytucje do poszukiwania nowej kadry wśród studentów oraz absolwentów – przez dedykowaną aplikację.

Założenie konta w JobTeaserze jest darmowe, a korzyści z prowadzenia rekrutacji przez platformę – niezliczone. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy, praktykę czy do programu stażowego trafia do zainteresowanej grupy szybko i celnie. Widoczność materiałów employer brandingowych oraz ofert zatrudnienia jest zwiększona, istnieje wgląd do szczegółowych statystyk, a także możliwość samodzielnego zamieszczania wydarzeń rekrutacyjnych.

Wkrótce wszyscy studenci Wyższej Szkoły Prawa – m.in. kierunku Prawo oraz specjalności Kryminologia i kryminalistyka – otrzymają dostęp do portalu oraz zostaną subskrybentami specjalnego newslettera, który dostarczy im HR-owe ogłoszenia do skrzynek e-mailowych.

Akademickie Biuro Karier zaprasza do zalogowania się w JobTeaserze szczególnie podmioty związane z:

  • BEZPIECZEŃSTWEM WEWNĘTRZNYM – służby i urzędy oraz instytucje, które w zakresie swoich obowiązków mają ściganie i zwalczanie przestępczości oraz placówki wychowawcze, resocjalizacyjne i penitencjarne tj. w odpowiednie wydziały/komórki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, laboratoria kryminalistyczne, państwowe służby dochodzeniowo-śledcze oraz wymiar sprawiedliwości (prokuratury, sądy, areszty śledcze, zakłady karne i zakłady poprawcze), firmy ochrony osób i mienia, w prywatne firmy ochroniarskie, agencje detektywistyczne oraz inne instytucje, placówki czy zakłady, których profil działania jest zbliżony do zakresu specjalności studiów
  • PRAWEM – instytucje administracji publicznej takich jak m.in.: urzędy: wojewódzkie, powiatowe, gminne, miejskie; skarbowe, celne; sądy administracyjne; starostwa powiatowe; organa ścigania karnego i wymiaru sprawiedliwości, takie jak m.in.: policja, prokuratura, wydziały karne sądów rejonowych i okręgowych; kancelarie adwokackie; kancelarie notarialne, radcowskie, kancelarie komornicze, wydziały sądów rejonowych i okręgowych

Aby poznać szczegóły, warto skontaktować się z Akademickim Biurem Karier WSP mailowo: abk@prawowroclaw.edu.pl.

Zapraszamy do dodawania ofert w JobTeaserze tutaj.