Opłaty na kierunku Prawo

dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020